Rubriek: LHBTQIAP+

Inclusie | LHBTQIA+

TAKE PRIDE in us!

2 augustus 2021

De 25ste editie van de Pride heeft als thema: TAKE PRIDE in us. Nick Everts benadert deze oproep vanuit de queertheologie: theologie die vertrekt vanuit de positie van hen die anders zijn. Als zij niet meer welkom zijn in de kerken, in de canon, aan de tafel van onze lieve Heer, is Christus zelf dan wel aanwezig?

Inclusie | LHBTQIA+

Noud Fortuin over zijn transitie

Uit Herademing 2021 - nummer 01 - 8 juni 2021

Noud Fortuin werd geboren in het lichaam van een meisje, maar kwam erachter dat hij eigenlijk een jongen is. Tijdens zijn transitie speelden kerk en geloof een belangrijke rol. Inmiddels zet hij zich in om een plek te creëren voor lhbtqi’ers die in minder tolerante kerkelijke omstandigheden verkeren.

Inclusie | LHBTQIA+

‘Je kunt ook overdrijven’

Uit Handelingen 2020 - nummer 04 - 5 maart 2021

Dit artikel focust op de manieren waarop vegetariërs, homo’s en gelovigen in de Nederlandse (en breder westerse) context afwijken van hegemonische mannelijkheid. Besproken wordt de rol van mannelijkheid in een zevental negatieve sociale typeringen van deze ‘afwijkende’ categorieën van mensen, met de bedoeling tevens perspectieven te openen op manieren waarop deze drie queer positionaliteiten elkaar zouden kunnen versterken.

Gender | Inclusie

Mannelijkheid en religie

Uit Handelingen 2020 - nummer 04 - 5 maart 2021

‘Kunnen we ons niet gewoon beperken tot thema’s die er echt toe doen? Of is dit bedoeld als tegengif tegen feministische theologie?’ ‘Ja, dit soort onderzoek is echt belangrijk, want echte mannen vind je tegenwoordig nauwelijks meer!’ ‘Wat spannend, ik wist als man niet eens dat ik een gender had, ik dacht dat dat alleen iets voor vrouwen was!’

Gender | Inclusie | LHBTQIA+

‘God heeft mij met liefde gemaakt’

Uit Open Deur 2019 - nummer 01 - 11 september 2020

Altijd als ik Jolanda ontmoet, is ze goedlachs en begroet me met een dikke knuffel. Ik ken haar als een positief en ontzettend toegewijd mens die midden in het leven staat. En dat mag je met terugwerkende kracht gerust een wonder noemen. Jolanda, geboren in 1954, groeide op in een traditionele omgeving, een Zuid-Hollandse Gereformeerde […]

Inclusie | LHBTQIA+

Aan Gods zegen is het al gelegen systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 03 - 31 augustus 2020

In de synodevergadering van de Protestantse Kerk van 17 november 2017 is gesproken is over de onderscheiding die in Ordinantie 5 tussen artike-len 3 en 4 wordt gemaakt tussen inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw en zegenen van andere levensverbintenissen. Tot besluitvorming over die formulering is het in die betreffende vergadering niet gekomen; in de komende tijd zal eerst het kerkelijk gesprek over zegening van relaties worden aangegaan.

Inclusie | LHBTQIA+

Het huwelijk opnieuw bekeken. Over christelijke verbeeldingskracht in een landschap van veranderende partnerrelaties

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 03 - 31 augustus 2020

De kwestie van wat vaak het ‘homohuwelijk’ wordt genoemd, is weer terug op de agenda van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De term homohuwelijk is niet juist, aangezien er voor de wet maar één huwelijk is dat sinds 2001 ook is opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht.

Gender | LHBTQIA+ | Navolging

Handen en voeten geven aan geloof

Uit TussenRuimte 2019 - nummer 01 - 21 augustus 2020

Als je het nieuws leest of hoort, kun je je weleens machteloos voelen om alle ellende op de wereld en overweldigd door al het lijden en verdriet. Het lijkt nog lang niet op het Koninkrijk van God waar we op hopen, dat Koninkrijk waar elk mens tot bloei mag komen.

Ik vroeg aan vier jongeren wat zij doen om hun geloof handen en voeten te geven. We zien jongeren vaak alleen als de toekomst, maar jongeren zijn ook ons baken van hoop. Dit zijn hun open, krachtige, soms kwetsbare, inspirerende verhalen.

LHBTQIA+

Luisteren naar de marge

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 04 - 21 augustus 2020

Het is een ‘trend’ in de zending om meer aandacht te schenken aan en te luisteren naar mensen ‘in de marges’. Hoe ziet dat ‘luisteren’ er dan uit? Een (beperkte) blik in de Zuid-Afrikaanse context biedt een even interessante als complexe bijdrage aan het gesprek hierover.

Gender | Inclusie | LHBTQIA+

Kunst & cultuur

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 02 - 20 augustus 2020

Wat betekent het om vervolgd te worden? Wat betekent het om steeds de strijd aan te moeten gaan omdat je anders zou zijn? Om geloofsvervolging te begrijpen, kan het leerzaam zijn om te kijken naar onderdrukking vanwege bijvoorbeeld etniciteit en gender.