Rubriek: Lijden

Zingeving

Eén grote samenspraak

Uit Herademing 2019 - nummer 02 - 2 augustus 2021

Wat is de grondmelodie in het werk van Etty Hillesum? Tom Jorna ervaart haar oeuvre als een mystieke symfonie, waarin uiteindelijk de vele thema’s en melodieën uitmonden in één grondmelodie: God die liefde is en liefde doet uitdelen. ‘Laten we luisteren hoe uit al haar thema’s, diepe tonen, dissonanten en harmonie, gaandeweg die grondmelodie steeds helderder gaat klinken.‘

Pastoraat

Kerk en crisis

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 02 - 5 maart 2021

Inleiding op het themanummer Dit themanummer komt voort uit de actualiteit van de coronacrisis en hoe kerken daarop reageren. Maar deze crisis is niet de eerste (en de laatste…?) die kerken meemaken. In deze inleiding enkele grote lijnen naar eerder en elders. Een crisis kan zich plotseling of in korte tijd voordoen: een ongeluk of […]

Kerk in de wereld

Burn-out als maatschappijkritiek

1 februari 2021

Behalve met de pandemie van COVID-19 hebben we te maken met een epidemie van burn-out. Om daar iets tegen te doen, wordt veelvuldig geroepen dat zingeving van belang is. Maar hoe kun je nu je leven zingeven, als je geen zin in je leven ervaart? Mensen met burn-out geloven het niet eens als anderen zeggen dat je leven zin heeft. Erik Borgman gaat enkele achterliggende oorzaken na en denkt na over de rol van kerk en godsdienst.

Oecumene

Oproep voor een ‘economie van het leven’ in een tijd van pandemie

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

Gezamenlijk schrijven van WCC, WCRC, LWV en CWM De huidige Covid-19-pandemie heeft elk aspect van ons leven ontwricht in een wereld die al geplaagd wordt door immens menselijk leed. Als reactie daarop hebben de Wereldraad van Kerken (WCC), de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC), de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Raad voor Wereldmissie (CWM) door […]

Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen (Matteüs 16:24)

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 09 - 12 november 2020

Jezus roept ons Hem te volgen, maar zegt ook meteen dat dat niet makkelijk zal zijn. Hij noemt het zelfs ‘een kruis’. Wat bedoelt Hij…? Het zijn ongemakkelijke woorden, die Jezus hier tot zijn leerlingen spreekt. Zouden ze dat ook al beseft hebben, toen ze diep onder de indruk raakten van wat hij zei en […]

Kerkelijk jaar | Pasen

Naar aanleiding van het paasfeest…

Uit Laetare 2020 - nummer 02 - 4 november 2020

Op zoek naar religie en ritueel in concentratiekamp ravensbrück In 2020 vieren we de 75e verjaardag van de bevrijding. Openbare festiviteiten zijn afgelast, maar schrijven kunnen we nog wel. In dit artikel gaat Jan Marten de Vries op zoek naar de omstandigheden in het kamp waar zijn moeder gevangen zat, zo vlak voor de bevrijding, […]

Een schoot van ontferming

Uit Herademing 2020 - nummer 01 - 21 oktober 2020

Een schoot van ontferming is onze God. Hij heeft ons gezocht en gezien. Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, in schaduw van dood. Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. (Huub Oosterhuis) In de Lofzang van Zacharias gaat het over mensen die in duisternis zijn of waren. In […]

Navolging

Liefde als levenshouding

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

1 Korintiërs 13 is een prachtig, bekend gedicht over de liefde. Over hoe de liefde het verschil in een mensenleven kan maken, de liefde die wij mensen van God zelf hebben gekregen en van waaruit we zijn ontstaan. We hebben de opdracht om deze liefde in ons leven vorm te geven in navolging van Jezus […]

Zingeving

Hoe kun je nu nog aan bloemen denken

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

Etty Hillesum en ‘eeuwig’ als geurige dimensie van een stinkende tijd In Het verstoorde leven*, het dagboek dat de joodse Etty Hillesum van 1941 tot 1943 bijhield, spelen bloemen een belang-rijke rol. Etty is er dol op: ze horen voor haar bij het leven zelf, ook in oorlogstijd. Of misschien wel juíst in oorlogstijd. Dat […]

Hier houdt het op

Uit Open Deur 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

Nadat de soldaten Jezus gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden.’ Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem […]