Rubriek: Lijden

Jezus

Deel het bloed en de tranen

Uit Open Deur 2020 - nummer 04 - 20 oktober 2020

Je bent kansloos, je weerstand lijkt gebroken. Je bent een kop van jut, een speelbal, een pleziertje waarmee men kan doen wat men wil. Achteloos. Alleen in jouw eigen hoofd ben je nog vrij. Maar valt er in deze duisternis nog iets te voelen? Is er ergens nog een schreeuw te vinden, een miniem teken […]

Jezus

Als het hart gewond is

Uit Open Deur 2020 - nummer 04 - 20 oktober 2020

Op het middaguur viel er duisternis over het hele land… In het negende uur riep Jezus met luide stem: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Matteüs 27:46 Het hart, levensader van lichaam en van ziel, als die wordt doorstoken houdt alles op. Alles? Ja, alle leven, alle Draagkracht van het leven, stokt. […]

Verlangen naar onze oorsprong

Uit Herademing 2018 - nummer 01 - 19 oktober 2020

Van depressie naar onvervuldheid ‘Ik kan het niet geloven,’ stamelde de winnaar na afloop. ‘Ik wist dat ik het in me had. Dit is zoveel waardering voor al die trainingsarbeid, al die opofferingen. Ik werd gedragen vandaag, iedere slag was raak.’ Woorden van een Olympisch kampioen schaatsen, inmiddels een aantal jaren geleden. De televisiecommentator was […]

Zingeving

Onze oorsprong blijkt geen beginpunt

Uit Herademing 2018 - nummer 01 - 19 oktober 2020

In de Bijbelgroep lazen we de tekst over de lijdende dienstknecht waarin het gaat over iemand die niet om aan te zien is, zo lelijk en onaanzienlijk. Maar juist door het lijden dat hij moet verdragen, verandert er iets in hem en in zijn buren en kennissen, iets groots, iets dat met verzoening met het […]

Zingeving

De liefdesblik van Thich Nhat Hanh

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 14 oktober 2020

Thich Nhat Hanh is een zenleraar en boeddhistisch monnik uit Vietnam en een van de grootste spirituele leraren van onze tijd. Hij is bekend vanwege zijn geëngageerd boeddhisme en de wereldwijde introductie van mindfulness. Inmiddels woont hij ruim veertig jaar in Frankrijk, waar hij het klooster en meditatiecentrum Plum Village stichtte. Wat verklaart zijn grote […]

Wacht en je wordt gevonden

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 6 oktober 2020

Waakzame aandacht bij Simone Weil Waken, net ujkt met meer van deze tijd. Want waken is wachten en dat doen we niet graag. We zijn ingesteld geraakt op snelheid en efficientie, terwijl waakzaam wachten om onverdeelde aandacht vraagt. De Franse Filosofe Simone Weil verbindt deze drie: waken, wachten en aandachtig zijn. Voor haar zijn ze […]

God

En nu vernielt u mij?

Uit Open Deur 2018 - nummer 09 - 11 september 2020

Woede is een van de meest voorkomende emoties in de Hebreeuwse Bijbel, dat deel van de Bijbel dat christenen het Oude Testament noemen. En het is meestal God die boos is. Wanneer ontsteekt God in woede? God wordt boos als mensen zich van hem afkeren. Afkeren in de letterlijke zin van: niet meer aankijken. Wat […]

Pastores in de PKN en hun ervaringen met euthanasie*

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 02 - 7 september 2020

Casus

Een zeer gelovig mens. Geboren en getogen op de Bible belt. De ‘leeftijd der sterken’ al ruimschoots bereikt. Door de aandoening ALS kon hij niet langer thuis wonen. In het verpleeghuis maakte hij op iedereen indruk omdat hij nooit klaagde en nooit opgaf. Kon hij zijn boek zelf niet meer vasthouden, dan gebruikte hij een leesplankje. Kon hij zijn boterham zelf niet meer snijden, dan gebruikte hij een aangepast bord en bestek.

Mededeling van leven J.H. Gunning Jr. over de sacramenten

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 04 - 31 augustus 2020

Dat Koning Willem III in de Haagse kringen van de negentiende eeuw de bijnaam ‘koning Gorilla’ kreeg, had zeker te maken met het grote aantal bij maîtresses verwekte kinderen en andere wapenfeiten van een niet onbespro-ken levenswandel die aan zijn naam verbonden zijn.1 Voor de toenmalige Her-vormde Gemeente van ’s-Gravenhage, die aan deze koning onder andere het geschenk van het gebouw van de Willemskerk aan de Nassaulaan te danken had, moet deze levenswandel een kwestie zijn geweest die wel bekend was maar zo veel mogelijk genegeerd werd of met de mantel der liefde bedekt.

Gods goedheid in verband met de evolutie

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 03 - 31 augustus 2020

In zijn boek Onze Vader stelt Jan Muis dat God niet met kwaad samen gedacht mag worden. Muis keert zich in dit verband tegen de notie van een ‘algemene openbaring’, omdat deze veronderstelt dat alles van God getuigt, zodat ook het kwade op God betrokken zou moeten worden. Echter, ‘God kan alleen met goede gebeurtenissen en ervaringen worden verbonden, die leven wekken, niet met kwade die het leven bederven’.