Rubriek: Lijden

Kerkelijk jaar | Kerst

Geloven in de wereld

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 12 - 6 augustus 2020

Je persoonlijke inspiratie en betrokkenheid op mensen wil je gestalte geven in de wereld. Om niet. In kerkelijke gemeenschappen wordt veel georganiseerd om je erbij te helpen. Grotere overkoepelende organisaties doen het op grotere schaal. Op enkele organisaties richten we in dit themanummer onze schijnwerpers.