Rubriek: Migratie

Diversiteit

Vier samen het leven als geschenk

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

De wereld beweegt. Steeds meer. Van heinde en verre komen mensen naar onze streken. Van overal. Uit de landen van Afrika of Azië of Midden-en Oost-Europa. Uit lijfsbehoud. Of op zoek naar werk en inkomen. Naar een leven met meer perspectief en uitzicht. In de stad waar ik woon, zie ik op straten en pleinen […]

What’s in a name?

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Vreemdelingen hebben in de loop der tijd heel wat namen gekregen. Buitenlander, allochtoon, arbeidsmigrant, vluchteling… Namen voor mensen ‘die ergens anders vandaan komen’ hebben vaak een politieke of juridische lading. De overheid had ze nodig, lijkt het. Die namen maken onderscheid en kunnen dat onderscheid in stand houden. Onderscheid kan tweedeling worden. Zeker als aan […]

In Nederland ben je levenslang vreemdeling

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Hij kan er niet onderuit. Hij heeft gezien wat het effect van racisme op mensen is en wat het met hemzelf doet. ‘We zijn allemaal dragers van racisme. Van daaruit handelen we. Het raakt de daders en de slachtoffers. Er zit diepe pijn. Zowel slachtoffers als daders kunnen er niet snel mee in het reine […]

Populistische tendensen gelovig tegengaan

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 02 - 28 oktober 2020

‘Het is de taak van religies en religieuze instituten om populistische tendensen in de Nederlandse samenleving tegen te gaan.’ Deze stelling legde de themaredactie voor aan Praxedis Bouwman en aan Madelon Grant.

‘Er is niets mooiers dan iemand die weer vrij en blij is’

Uit Open Deur 2018 - nummer 05 - 11 september 2020

Shirin Musa strijdt voor de rechten van vrouwen om over hun eigen lijf te kunnen beschikken, om zich vrij en veilig te kunnen bewegen. ‘Dit is de eeuw dat vrouwen zeggen: er mag niet meer met ons gesold worden.’ Al van kleins af zag Shirin Musa hoe meisjes en vrouwen anders behandeld werden. Ze werd […]

Inclusie | Intercultureel

Een leven in kleur

Uit Handelingen 2019 - nummer 01 - 27 augustus 2020

‘Wie was ik nog na de migratie?’ vroeg een oudere Surinaamse vrouw zich af. Wie ben je als je geen deel meer uitmaakt van de context waarin je ‘kende en gekend’ werd? Een breuk als migratie bedreigt de identiteit en vraagt om (het delen van) verhalen. Zo kunnen mensen tot een herwaardering komen van wie zij zijn en kunnen zij ‘geïntegreerd’ raken. Het is een manier om de identiteit te versterken, blijkt uit de pilot ‘Mijn leven in kleur’ die Paulien Matze uitvoerde.

Inclusie | Intercultureel

Samen met alle heiligen: protestantse en interculturele kerken

Uit Handelingen 2019 - nummer 01 - 27 augustus 2020

‘Moge Hij [de Vader van elke gemeenschap, SdK] vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’ (Efeziërs 3:16-19).

Inclusie | Intercultureel

De Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland

Uit Handelingen 2019 - nummer 01 - 27 augustus 2020

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt deze jaren door Turkse en Marokkaanse migranten herdacht dat ze vijftig jaar in Nederland zijn. Ook voor de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland geldt dat haar wortels in de jaren zeventig liggen. Die gelijktijdigheid heeft te maken met het feit dat de eerste Syrisch-orthodoxe migranten als gastarbeiders kwamen, net als Turkse moslims en Armeniërs, vooral voor de textielindustrie in het oosten van Nederland.

Inclusie | Intercultureel

Wereldchristendom in Nederland

Uit Handelingen 2019 - nummer 01 - 27 augustus 2020

Onze omgeving en de media zorgen ervoor dat migratiescenario’s deel uitmaken van het leven van alledag. Er is geen regio in de wereld die niet te maken heeft met het fenomeen van de menselijke mobiliteit.

‘Deel je tafel’

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 01 - 25 augustus 2020

De komst van relatief grote aantallen vluchtelingen uit onder andere Syrië naar Nederland in 2015 leidde in dat jaar tot veel spontane activiteiten buiten en binnen de kerken. Veel mensen stonden klaar met spullen of openden hun kerkgebouw voor vluchtelingen. Na 2015 doorliepen veel vluchtelingen hun asielprocedure en begonnen een nieuw leven in een gemeente ergens in Nederland.