Rubriek: Missionair

Gender | Inclusie

Macht langs lijnen van gender

Uit Handelingen 2020 - nummer 04 - 5 maart 2021

Geertje Mak (1961) is historica en bijzonder hoogleraar. In haar onderzoek heeft ze zich onder andere gericht op sekse, seksualiteit, sekse-identiteiten en hoe lichamelijke verschillen tot identiteiten zijn gemaakt. In 1997 promoveerde ze aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift Mannelijke vrouwen. Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw. Ze doceerde van 2005 tot 2016 gendergeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Per 1 september 2016 bekleedt ze de bijzondere leerstoel Politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam, ingesteld vanuit de Stichting Wilhelmina Drucker Fundatie.

De kerkdienst door de eeuwen heen

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 02 - 30 november 2020

Proefboringen voorbij de vereniging Dat ‘events’ als The Passion in de kerk steeds populairder worden, kan ieder zelf waarnemen. Een bijverschijnsel daarvan is, dat ook de ‘gewone’ zondagse kerkdienst steeds meer de trekken van een evenement krijgt. Uit eigen waarneming, als gemeentepredikant en als visitator, is het mij verschillende keren opgevallen dat er een tendens […]

‘Ons Heydensche Christenen’

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 04 - 30 november 2020

Johan Picardt en diens gereformeerde beschouwing over het belang van de oudheidkunde van Noord-Nederland Het merendeels christelijke Nederland bestaat niet meer. Hoewel de secularisatie ruime aandacht geniet van de theologie, geldt dat in mindere mate voor de tijd vóór het ontstaan van die achteraf tijdelijk gebleken christelijke dominantie. Er is in de afgelopen jaren terecht […]

Missionaire gemeente

Kerkverlating in missiologisch perspectief

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Toen ik eind jaren tachtig op de jeugdvereniging zat van de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal, werd daar het Jongeren Evangelisatie Project gestart (JEP). Dat hield in dat kerkelijk actieve jongeren werden ingeschakeld om op bezoek te gaan bij jongeren die nog wel op de ledenlijst stonden, maar die nooit meer in de kerk kwamen. […]

Missie naar het voorbeeld van Willibrord

Uit Herademing 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Mede dankzij Willibrord kreeg het christendom vaste voet in een deel van Europa. Hij reisde enkele keren heen en weer tussen de Lage Landen en Rome, om de zegen van de paus te krijgen. De manier waarop Willibrord in de geschiedenisboeken terecht is gekomen, vertelt vooral iets over de tijd waarin die geschiedenis beschreven wordt. […]

Wat fijn dat je er bent!

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 10 - 16 november 2020

Hoe verwelkom je nieuwe leden? Elke gemeente krijgt nieuwelingen op de stoep, toevallige passanten of mensen die ‘in het dorp zijn komen wonen’. Voor gemeenteleden zelf zijn de dingen vaak vertrouwd. Een buitenstaander dient ingewijd te worden in de woorden, gebruiken en gewoonten.

Bidden

‘Sluit je niet op’

Uit TussenRuimte 2019 - nummer 03 - 24 augustus 2020

Het schrijven van dit ‘portret’ voelt aan als een dialogue intérieure. Want hoewel ik me in mijn werk als manager en directeur bij Stek in Den Haag en het Straatpastoraat volop theoloog voel en hoewel ik me vanuit mijn geloof sterk geïnspireerd voel, vind ik het nooit makkelijk om drijfveren en visie op geloof en leven zomaar eventjes uit de doeken te doen. Er is geen vaste formule, waar ik zo op terug kan vallen. Dat heeft deels te maken met de positie van mijn werk: op de grens van stad en kerk.

Oecumene

Zending en diaconaat

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 10 - 1 november 2019

Het tweede ‘Bericht uit de wereldkerk’ komt van het Luthers Seminarie in Hong Kong. Wat kunnen christenen in China en in Hong Kong betekenen, voor elkaar en voor hun landen? En wat leren wij van hen? TJEERD DE BOER Dr. Tj. de Boer is emeritus-(zendings)predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is als medewerker […]