Tag: Navolging

Geloofsonderricht voor geïnteresseerden

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 04 - 30 april 2021

Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat… Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen alleen maar toenemen. Waar kunnen we blijven leren?

Toegerust je ambt of taak uitoefenen

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 04 - 30 april 2021

Heel wat van onze lezers zullen al ervaring hebben met cursussen of trainingen van de Protestantse Kerk. En voor wie nog niet… een opwarmertje!

Altijd blijven leren

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 04 - 30 april 2021

In de joodse traditie speelt ‘leren’ een belangrijke rol. Leren betekent hier vooral het bestuderen en onderwijzen van de Thora. Ook in de christelijke kerk is er veel aandacht voor bijbelstudie, geloofsoverdracht en toerusting. Welke vormen van leren zijn er zoal in de kerk?

Zich schamen

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 01 - 16 april 2021

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen op 3 november jongstleden, en de dagen daarna, heb ik mij geschaamd christen te zijn. Nadat in 2016 de overgrote meerderheid van (protestantse) evangelicals Donald Trump toegang had verschaft tot het Witte Huis, probeerden ze dat in 2020 opnieuw.

Eerherstel van de tucht?

25 januari 2021

Toen mijn boek Oefenruimte verscheen in 2013, gaf ik een exemplaar aan een tante. Met haar had ik vaak gesprekken over kerk en geloof. Een van de paragraaftitels in het boek was de vraag die ook boven deze column staat. Zodra ze deze vraag zag in de inhoudsopgave, had het boek voor haar afgedaan. Tucht was een woord dat haar terugbracht naar de onbarmhartige kerk van vroeger en daar wilde ze niets meer mee te maken hebben. Ik weet niet of ze het boek ooit nog gelezen heeft.

Oefenen in adventsverwachtingen – als gemeente van Christus onderweg

Uit Ouderlingenblad 2020 - uitgave 10 - 18 december 2020

Hoe helpen we elkaar in de gemeente van Christus om gericht te zijn op het komende Koninkrijk van God? Hoe gaan we om met de dagelijkse verleidingen? Hier concrete mogelijkheden. Drs. B.J.P. de Bruin is als predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ in Middelburg. Je zult maar bezig zijn met de afweging of […]

Blijven of terugkeren?

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 03 - 28 november 2020

‘Ook in tijden van crisis zoals de Covid-19-pandemie blijven zendingswerkers op hun post om de wederkerigheid tussen zendende en ontvangende organisatie te garanderen.’ Arco de Leede en Ruben Hadders van Interserve en Jan Ouwehand van zendingsorganisatie GZB reageren op deze stelling. ‘Wij gaan niet – help ons blijven’ Eind maart stuurden we een e-mail naar […]

De lege kerk een vergeten opdracht

Uit Laetare 2020 - uitgave 04 - 28 oktober 2020

Aan het begin van de coronacrisis was de kerk in ontreddering. Van het ene op het andere moment konden de gewone dingen niet meer doorgaan. Kerkdiensten, vergaderingen, huisbezoek. Bij het gemis van wat opeens niet meer kon, kwam ook een ander, misschien veel ouder, gemis aan het licht: de lege kerk als vergeten opdracht. De […]

Ontmoetingen met moderne devotie – mediteren met Thomas á Kempis. Een kennismaking en handreiking

Uit Herademing 2019 - uitgave 03 - 21 oktober 2020

Hans Tissink, Ontmoetingen met Moderne Devotie – Mediteren met Thomas á Kempis. Een kennismaking en handreiking, Narratio, Gorinchem, 2018. Deze uitgave is een werkboek waarin we kennismaken met het gedachtegoed van de Moderne Devotie aan de hand van thema’s zoals de navolging van Christus, zorg voor je ziel, deemoed, meditatie, bidden en gemeenschap, en liefde. […]

Liefde als levenshouding

Uit Herademing 2018 - uitgave 02 - 21 oktober 2020

1 Korintiërs 13 is een prachtig, bekend gedicht over de liefde. Over hoe de liefde het verschil in een mensenleven kan maken, de liefde die wij mensen van God zelf hebben gekregen en van waaruit we zijn ontstaan. We hebben de opdracht om deze liefde in ons leven vorm te geven in navolging van Jezus […]