Tag: Oecumene

In memoriam Hans Küng (1928-2021)

3 mei 2021

Op 6 april jongstleden overleed de theoloog en priester Hans Küng in zijn huis in Tübingen. Wie gedenken wij met het overlijden van deze gigant? En hoe kunnen wij zijn bijdrage nu op waarde schatten?

Maria-antifonen

Uit Laetare 2020 - uitgave 05 - 13 februari 2021

Vanaf het begin was mijn loopbaan verweven met het katholicisme, in persoonlijke, in liturgische en in theologische zin. De figuur van Maria speelde daarbij regelmatig een rol. Ik moest mij tot haar zien te verhouden, vanuit mijn soms anti-roomse opvoeding. Door de jaren heen heb ik mij in haar verdiept, gezocht naar een mogelijke oecumenische […]

Oecumenische corona

18 januari 2021

Als het gaat over kerk en corona, komt een aantal thema’s steeds voorbij: hoeveel kerkgangers toegelaten kunnen worden, of er gezongen mag worden, wie de regels uitvaardigt. Daarnaast zijn er theologische beschouwingen over de betekenis van de coronapandemie, bijvoorbeeld van Tom Wright. Een vraag die wat mij betreft te weinig aan bod komt, is: wat gaat corona betekenen voor de oecumene? Het is wel duidelijk dat ‘kerkgangers’ via hun laptops veel kerkelijk shopgedrag laten zien. […]

Oproep voor een ‘economie van het leven’ in een tijd van pandemie

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 03 - 28 november 2020

Gezamenlijk schrijven van WCC, WCRC, LWV en CWM De huidige Covid-19-pandemie heeft elk aspect van ons leven ontwricht in een wereld die al geplaagd wordt door immens menselijk leed. Als reactie daarop hebben de Wereldraad van Kerken (WCC), de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC), de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Raad voor Wereldmissie (CWM) door […]

Vladimir Hrabal over oosters-orthodox en West-Europees: ‘we ademen door twee longen’

Uit Herademing 2020 - uitgave 03 - 19 november 2020

Hoewel volgens Vladimir Hrabal de tegenstellingen tussen Oost-en West-Europa ten onrechte uitvergroot worden, vergelijkt deze Tsjechische theoloog de oosters-orthodoxe en de West-Europese wereld met elkaar. ‘De grote theologen en filosofen van het Oosten zijn vaak sterk beïnvloed door westerse denkers – en andersom.’ Over de EU zegt hij: ‘We stuiten op het oosterse concept van […]

In memoriam

Uit Laetare 2020 - uitgave 04 - 28 oktober 2020

Paul Oskamp, liturgisch trendwatcher Op 14 augustus overleed, 88 jaar oud, Paul Oskamp. Vele dominees zijn door hem mede gevormd, vooral op het gebied van de liturgie. Hij was immers docent liturgiek op Seminarium Hydepark. Ik herinner me Paul Oskamp als een stijlvol heer die zich enigszins voornaam presenteerde. Maar vooral herinner ik mij Paul […]

Verlangen naar bezinning en bezieling

Uit Herademing 2019 - uitgave 04 - 21 oktober 2020

Tjitske Hiemstra, Verlangen naar Bezinning en Bezieling, Elikser , Leeuwarden 2019. In dit boekje vertelt Tjitske Hiemstra hoe haar leven is gelopen en hoe haar geestelijke leven zich ontwikkeld en verdiept heeft: haar doopsgezinde afkomst, haar jeugd op de Friese boerderij in Dronrijp, haar kennismaking met het kloosterleven bij de trappisten in Diepenveen, haar bezoeken […]

Profetische waakzaamheid en oecumene

Uit Herademing 2019 - uitgave 01 - 21 oktober 2020

W.a. Visser’t Hooft en de wereldraad van kerken Profeten voorspellen niets. Bijbelse profeten de naam waardig, duiden de werkelijkheid. Zij zijn waakzaam en ‘lezen’ de tijden. Profeten interpreteren, waarschuwen tegen onrecht, spreken heilsverwachtingen uit, maar zeggen zo nodig ook het oordeel aan. Zo geven zij betekenis aan de context waarin mensen leven. Bij de woorden […]

Lezen voor je leven – aan de slag met Lectio Divina

Uit Herademing 2018 - uitgave 02 - 21 oktober 2020

Dom Bernardus en Jos Douma. Lezen voor je leven – Aan de slag met Lectio Divina, Berne Media, Heeswijk, 2017. Lectio divina is een eeuwenoude monastieke traditie. Letterlijk betekent het: goddelijk lezen. Het is een bepaalde manier van lezen van de Bijbel. Niet met de ogen van de (tekst) wetenschapper maar met een meer meditatieve […]

Chemin neuf: een nieuwe katholieke beweging als loot op een oude stam

Uit Herademing 2017 - uitgave 03 - 20 september 2020

In dit hervormingsnummer willen we ook aandacht besteden aan hernieuwing binnen een oude traditie. Jonge loot op oude stam. Hélène Leijendekkers vertelt.

Alleen God schept uit het niets. Wij mensen maken van iets iets anders. We hergebruiken elementen die beproefd zijn en die hun bestaansrecht hebben bewezen. Hervorming mikt op verfris-sing, terug naar de bronnen, stof eraf, verder in de oorspronkelijke richting. Hoe is dat met het religieuze leven? In Nederland zien we veel kloosters slui-ten.