Rubriek: Oecumene

Oecumene

Niet zomaar een studentenhuis

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 03 - 5 augustus 2020

In Nederland studeren duizenden studenten aan Universiteit en Hogeschool. De kerken vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de wereld van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. Daarvoor stellen ze studentenpastores vrij om er voor studenten te zijn. Vragen rondom levensbeschouwing en geloof spelen een grote rol in hun werk.

Oecumene

Zending en diaconaat

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 10 - 1 november 2019

Het tweede ‘Bericht uit de wereldkerk’ komt van het Luthers Seminarie in Hong Kong. Wat kunnen christenen in China en in Hong Kong betekenen, voor elkaar en voor hun landen? En wat leren wij van hen? TJEERD DE BOER Dr. Tj. de Boer is emeritus-(zendings)predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is als medewerker […]

Oecumene

Komen jullie ook naar Terschelling?!

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 08 - 1 september 2019

MATHILDE DE GRAAFF Mw. drs. M. de Graaff is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente ET-10 op Terschelling. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. ‘Jutten’ op het kerkelijk erf, dat doen we in deze column. Deze keer nodig ik u uit om hetzelfde te doen, maar dan letterlijk op ons eiland. Ben […]