Tag: Openbaring

Uitgaan—een doodgewone Duitse dominee

Uit Herademing 2017 - uitgave 04 - 21 oktober 2020

Op 9 oktober 1989 liepen 70.000 mensen met brandende kaarsen in de hand door de straten van Leipzig. Zonder de prediking van geweldloosheid was dit verzet tegen de toen heersende DDR-dictatuur nooit op gang gekomen. Christian Führer, de Wendedominee van de Nikolaikirche in Leipzig, was het gezicht van deze beweging. Hij vond de moed en kracht om zich te blijven verzetten, maar deed dit met de zachtmoedigheid van een lam. Hoe is het mogelijk dat vanuit een gemiddeldsaaie stadskerk met een doodgewone dominee uiteindelijk een dictatuur instort? Pieter Oussoren vertaalde de onlangs verschenen memoires van Führer en gaat op zoek naar een mogelijk antwoord.

God in alles

Uit Herademing 2019 - uitgave 03 - 21 oktober 2020

Anselm Grün, Leonardo Boff, God in alles, Berne Media, Heeswijk-Dinther, 2018. God: het niet te begrijpen mysterie. De Braziliaanse theoloog Leonardo Boff en de Duitse benedictijn Anselm Grün schreven een boek met als thema waar en hoe God te vinden en te ervaren is. Het zwaartepunt in de teksten van Grün ligt in het ontdekken […]

Dreams and spirituality. A handbook for ministry, spiritual direction and counselling.

Uit Herademing 2017 - uitgave 02 - 21 oktober 2020

Adams, Koet, Koning ed ., Dreams and Spirituality. A handbook for Ministry, Spiritual Direction and Counselling. Norwich: Canterbury Press, 2015 Dit handboek over dromen en spiritualiteit is geschreven voor de praktijk van pastoraat en geestelijke begeleiding. Dromen zijn een universeel verschijnsel, komen vaak voor in Bijbelse verhalen en hebben betekenis in het (geestelijke) leven. De […]

‘Ik ontvang en baar’

Uit Herademing 2020 - uitgave 02 - 21 oktober 2020

Hildegard van Bingen beschreef hoe de kerk een heilige ruimte is. Niet alleen is de kerk een ruimte voor Gods aanwezigheid onder ons. Zij belichaamt ook zelf deze heilige ruimte, waarin ze functioneert als een moeder. Hoe de kerk gestalte geeft aan haar moederschap, zag Hildegard in een visioen – dat zij optekende.

Zingen aan de styx

Uit Herademing 2017 - uitgave 01 - 21 oktober 2020

Wim Jansen, Zingen aan de Styx, Vught: Skandalon, 2016 In de Griekse mythologie is de Styx de doodsrivier. Door ziekte vertoefde Wim Jansen aan de oever van die rivier, in het grensgebied van leven en dood. Juist daar had hij een intense Godsbeleving, die hem inspireerde tot het schrijven van mystieke gedichten. bezingt daarin zijn […]

Eeuwige lippenstift en een voortdurend nu

Uit Herademing 2018 - uitgave 02 - 21 oktober 2020

Bibliodans als contemplatie in actie Als klein meisje was ik me al bewust van de vergankelijkheid van alles. Op sommige momenten keek ik als het ware vanuit de toekomst terug naar het heden waarin ik verkeerde. Dat resulteerde in een onuitgesproken, lichamelijk aangevoeld melancholisch besef: dit blijft niet, dit gaat voorbij. Ik verlangde naar een […]

Altijd al ben ik erbij

Uit Herademing 2018 - uitgave 02 - 21 oktober 2020

Vrouwe wijsheid bij Hildegard van Bingen Vrouwe Wijsheid heeft een enorme invloed gehad op de geschiedenis van de spiritualiteit. Aan haar werden eeuwige eigenschappen toegeschreven, die ons bestaan en ons samenleven kunnen verrijken. Zij is een eeuwige gestalte, niet gebonden aan tijd en plaats en roept ons op tot een verlossende ommekeer en een keuze […]

Vonken van liefde

Uit Herademing 2018 - uitgave 01 - 19 oktober 2020

Hildegards oorsprong van het leven De veelzijdigheid van de uitzonderlijk begaafde Hildegard van Bingen komt aan het licht in haar visioenen en de muziek die ze componeerde. Hierin laat ze haar unieke visie op de schepping zien. Haar zienswijze wijkt sterk af van onze theologische en filosofische benadering, maar ook van de wijze van denken […]

Zien in de schaduw

Uit Herademing 2017 - uitgave 01 - 19 oktober 2020

Het Benedictus-visioen in dialogen van Gregorius de Grote Hier, in het aardse, heerst duisternis. De duisternis van het niet bij God zijn en van geestelijke blindheid, volgens Gregorius de Grote. Soms is het een wonder dat voor schemering zorgt en altijd is er de Schrift. Een enkele keer, als slotakkoord van contemplatie, is er een […]

Zien met de ogen van de ziel

Uit Herademing 2017 - uitgave 01 - 19 oktober 2020

‘Het licht, dat ik zie, is niet aan ruimte gebonden. Het is veel stralender dan een wolk, die de zon in zich draagt. Ik kan niet zijn hoogte, noch zijn lengte en breedte waarnemen.’ Met bovenstaande woorden beschrijft Hildegard van Bingen haar visioenen. In het hemelse zien spreekt de stem van het levende licht tot […]