Rubriek: Opstanding

Pasen

Het wonder van zaaien en kiemen

Uit Open Deur 2017 - nummer 04 - 20 oktober 2020

Als zoiets kleins als een ontkiemend zaadje de aarde omhoog kan duwen, zelfs beton van zijn plaats kan krijgen – wat kan er dan nog meer? Ontkiemend nieuw leven heeft enorme kracht. Maar bij het ontkiemen blijft van het zaad niets over. Het moet alles loslaten, alles geven om vrucht te dragen, om op te […]

Pasen

Met mijn wonden opstaan

Uit Open Deur 2020 - nummer 04 - 20 oktober 2020

Ik koester mijn wonden niet, maar ontken ze ook niet. Ik wil er niet toe worden gereduceerd. Een mens is meer dan de klap die hem is toegebracht, meer dan zijn verleden, meer dan het onrecht dat hem aangedaan is, meer dan het geschonden lichaam. Het is november 1994. Half acht ’s avonds. Ik zit […]

Jezus

‘Houd me niet vast!’

Uit Herademing 2017 - nummer 01 - 15 oktober 2020

Wat speelt zich precies af tussen Jezus en Maria in de tuin bij zijn opstanding? Wat wil zijn resolute ‘Raak mij niet aan, houd me niet vast’ eigenlijk zeggen? Het is vroeg in de ochtend en nog donker. Maria Magdalena komt bij het graf van haar geliefde Jezus. Tot haar grote ontsteltenis ziet ze dat […]

Het leven wordt wakker

Uit Open Deur 2018 - nummer 11 - 11 september 2020

De video-installatie ‘Sunrise’ (zonsopgang) van David Claerbout laat je aandachtig kijken naar het eenvoudige werk van een schoonmaakster. Haar zorgzame en aandachtige bewegingen lijken heilige handelingen. Alsof ze ons ertoe wil verlokken om op te staan. Zou dit zijn wat God doet op de achtste dag? Je gaat een donkere ruimte in. Op de tast […]

Opgestaan. Overpeinzingen bij 1 Korintiërs 15

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 02 - 31 augustus 2020

De gemiddelde kerkganger heeft het inmiddels wel gehad met het debat over het al dan niet waar gebeurd zijn van Bijbelverhalen, en zij heeft daarin haar eigen positie wel bepaald. Mijn ervaring is, dat de tegenstellingen een stuk minder scherp liggen dan een paar decennia geleden, en er meer begrip is gekomen voor het narratieve karakter van de Bijbelse vertellingen, behalve op Pasen.

Seculariteit

Theologisch veiligheidsdenken: een kritische reflectie aan de hand van Bultmann

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

In Heilige strijd ontwikkelt Beatrice de Graaf een visie op het kwaad. Het seculiere denken kan daarmee slecht uit de voeten, omdat het probeert het kwaad te beheersen met beleidsmatige, bestuurlijke en wetenschappelijke taal, die het kwaad vooral buiten de orde plaatst als iets dat er niet hoort te zijn.

Geest

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd, Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe wordt hier de controverse Barth-Bultmann uitgewerkt? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?

Pasen

Jona in de vroege kerk

Uit Schrift 2019 - nummer 04 - 14 augustus 2020

In een historisch overzicht vanaf de evangeliën tot in de derde eeuw, en tot in de catacomben van Rome, zien we hoe de vroege kerk Jona interpreteert en uiteindelijk kerstent.

Jezus

Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?’

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 11 - 6 augustus 2020

In de serie ‘Back to Basics’ is dit het 2e artikel. Als we in alle twijfel en onzekerheid van deze tijd op zoek zijn naar de kern van ons geloven, dan komen we zeker ook bij Jezus uit – met alle vragen over hem. Wie is Hij voor ons vandaag?