Rubriek: Profeet

Communicatie in Jeremia 29

Uit Schrift 2020 - nummer 02 - 28 oktober 2020

Profeet is geen gemakkelijk beroep. Jeremia weet er alles van. Wat je te zeggen hebt, valt niet altijd in goede aarde. Andere profeten verkopen mooie leugenpraatjes, met een beetje pech zelfs uit jouw naam.

Tegenstander of metgezel

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 14 oktober 2020

Dromen over leven in verbinding In een tv-documentaire die ik heb gezien worden vijf Palestijnse en vijf Joodse jongeren bij elkaar gebracht. Zij zullen een aantal weken ver van huis met elkaar optrekken. Indrukwekkend wat er gebeurt. Naarmate ze elkaar leren kennen en ze hun pijn, verlangens en dromen delen, vallen vooroordelen weg en verdwijnt […]

Twee petten, twee mantels

Uit Open Deur 2017 - nummer 09 - 11 september 2020

Wat voor profeet is Mohammed? Daaraan vooraf gaat de vraag: Is Mohammed een profeet? Die vraag wordt ons door de Bijbel en de Koran aangereikt. Je kunt namelijk ook jezelf de profetenmantel omhangen. Volgens de islamitische traditie kreeg Mohammed vanaf 610 bij de berg Hira verschijningen van de engel Gabriël. Jarenlang gaf de engel hem […]

God

Zo spreekt de Eeuwige

Uit Open Deur 2017 - nummer 09 - 11 september 2020

Een ware profeet spreekt het woord van God. Maar hoe kun je weten of God het is die door jou of door iemand anders spreekt? Aarnoud van der Deijl is predikant van de oecumenische gemeente De Ark (onderdeel van de Protestantse Gemeente Hoofddorp). Een rabbijns verhaal vertelt van een leerling die zijn stervende meester meedeelde […]

Natan de aangever

Uit Open Deur 2017 - nummer 09 - 11 september 2020

Als de profeet Natan nú zou leven, zouden dan de rechten van zijn biografie onmiddellijk aan Hollywood verkocht worden? Zou hij bij leven al een superheldenstatus krijgen? Als een Gandhi, een Martin Luther King, of een mannelijke Erin Brokovich? Tenslotte is hij bij uitstek de profeet die machtsmisbruik aan de kaak stelt. Hij houdt koning […]

Van Amos tot Zacharia

Uit Open Deur 2017 - nummer 09 - 11 september 2020

Lijken alle profeten in de bijbel op elkaar? Komen alleen in het Oude Testament profeten voor? Wat is het verschil tussen een ware en een valse profeet? Een klein lexicon over profeten in de bijbel. PROFETEN IN HET OUDE TESTAMENT Wat is nu eigenlijk een profeet, volgens de boeken van het Oude Testament? Dat is […]

Wie voelt zich geroepen? Een profetisch perspectief op heilige strijd

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Het meest intrigerende aspect van De Graafs boek Heilige strijd is precies het aspect dat de titel heeft gehaald, namelijk ‘heilige strijd’.1 Waar haalt een terrorisme-expert in tijden van religieus gemotiveerd extremistisch geweld de euvele moed vandaan op te roepen tot een heilige strijd?

Jona en Assyrië

Uit Schrift 2019 - nummer 04 - 14 augustus 2020

Door de expansie van het Assyrische Rijk verliezen Israël en Juda hun politieke zelfstandigheid. Voor de profeten van Israël is dit het gevolg van ongehoorzaamheid aan God. In dit artikel wordt de geschiedenis van de relatie tussen Assyrië en Israël en Juda geschetst en wordt ingegaan op de vraag waarom de profeet Jona de ondergang van Nineve wenst. Verder wordt stilgestaan bij de betekenis van de stad Nineve voor de Assyrische cultuur.

Jona versus Abraham

Uit Schrift 2019 - nummer 04 - 14 augustus 2020

Het begint als een gewoon profetenverhaal wanneer het woord van Jhwh tot Jona komt. Toch wordt Jona zelf nergens in dit verhaal een godsman of profeet genoemd. Jona is meer de karikatuur van een profeet. De eigenlijke profeet is de verteller van dit verhaal. Je zou het Jona-verhaal een literaire profetie kunnen noemen.

Pasen

Jona in de vroege kerk

Uit Schrift 2019 - nummer 04 - 14 augustus 2020

In een historisch overzicht vanaf de evangeliën tot in de derde eeuw, en tot in de catacomben van Rome, zien we hoe de vroege kerk Jona interpreteert en uiteindelijk kerstent.