Rubriek: Rituelen

Levenskunst

Leve het protocol

10 mei 2021

Iedereen heeft een hekel aan bureaucratie, ook aan de universiteit. Aan universiteiten werken docenten die van onderzoek houden – mensen van de inhoud – die je meestal geen plezier doet met formulieren, bureaucratische verplichtingen en hoepels waar ze doorheen moeten springen. Mede daarom roepen zogenaamde ‘visitaties’ zelden warme gevoelens op.

Rituelen

Recente ontwikkelingen in kinderen jongerenwerk en jongerencatechese

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 04 - 30 april 2021

Hoe zullen kerkgemeenschappen hun jongeren inwijden? Hen leren en vertrouwd maken met wat de kerk gelooft en is en inspireert? En zoals alles in de tijd anders wordt: hoe proberen de kinderen jongerenwerkers dat vandaag te doen…?

Rituelen

Crisis is persoonlijk

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 02 - 5 maart 2021

Crisis is persoonlijk en wordt van persoon tot persoon verschillend ervaren en tegemoet getreden. Crisis is ook situationeel. ‘Er valt altijd meer…’ Verlies van gezondheid kan leiden tot verlies van werk en inkomen en tot verhuizen noodzaken. Crisis is relationeel. Crisis sleept soms een gezin, een relatie met zich mee. Iedere crisis is een gebeuren in een levensverhaal in een specifieke leeftijdsfase. Wat de één als een crisis ervaart met het accent op verliesbeleving, heeft voor een ander kansen met het accent op mogelijkheden.

Rituelen

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Uit Schrift 2020 - nummer 04 - 5 februari 2021

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil […]

Rituelen

‘De vrede van christus!’

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 03 - 30 november 2020

De vredegroet in het spanningsveld van theologie en praktijk Middenin de gemiddelde avondmaals- of eucharistieviering gebeurt er iets bijzonders: de kerkgangers wenden zich naar elkaar toe, geven elkaar een hand en zeggen tegen elkaar: ‘de vrede van Christus!’ Het beeld zal van plek tot plek verschillen, maar deze ‘vredegroet’ is een belangrijk onderdeel van de […]

Rituelen

Klokken geven ritme aan ons bestaan

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 08 - 17 november 2020

In deze corona-tijd heeft het klokluiden weer betekenis gekregen. Wat valt er over de geschiedenis van klokken en van luiden te weten? Het grote publiek zal veel van de gebruiken ontgaan, maar in de Domstad staat het Utrechts Klokkenluiders Gilde garant voor het voortbestaan van een stokoude traditie. Het gelui van klokken is een vertrouwd […]

Rituelen

Kaarsentafel en Eucharistie

Uit Open Deur 2020 - nummer 05 - 20 oktober 2020

Een protestantse predikant en een rooms-katholieke priester vertellen hoe en wie mensen in hun kerk gedenken. Beste pater Charles Eba’a, Fijn om weer contact met elkaar te hebben! Mag ik een zondagse ervaring met je delen? In het half uur voordat onze viering op zondagmorgen begint, heerst er altijd een heilig rumoer in onze stilteruimte. […]

Rituelen

Ruis en regie in de liturgie

Uit Laetare 2020 - nummer 02 - 1 april 2020

Raar om te schrijven in een tijd waarbij de dag van morgen het inzicht van vandaag achterhaald kan hebben. Nu ook de kerken sluiten, stappen we massaal over op digitaal vieren. Webcams zijn uitverkocht, Kerkdienstgemist en andere streamingdiensten maken overuren. Het netwerk zucht onder ons verlangen om met elkaar in verbinding te blijven. Voor veel […]