Tag: Schepping

Visioenen van Hildegard van Bingen

Uit Herademing 2020 - uitgave 04 - 9 maart 2021

De twaalfde-eeuwse Hildegard van Bingen beschrijft twee visioenen waarin ze de ordening van het universum zag. Het ene gaf het universum weer in de vorm van een ‘kosmisch ei’, het andere als een ‘kosmisch rad’. Ze tonen een totaalvisie op de schepping, die haaks staat op de visie van de moderne mens, die de maat lijkt van alle dingen.

Wat zou Jezus eten?

Uit Schrift 2020 - uitgave 04 - 5 februari 2021

De wonderbare wereld van Bijbelse kookboeken Bijbelse kookboeken zijn er in allerlei smaken. Wat deze bijzondere categorie kookboeken bindt, is dat ze zijn geïnspireerd door of verbonden met Bijbelse teksten en verhalen. Soms gebruiken ze recepten en gerechten als middel om de Bijbel over te brengen. Bij andere kookboeken vormt de wereld van de Bijbel […]

Soul en de Schepper

11 januari 2021

Op eerste Kerstdag 2020 kon je niet alleen een kerkdienst vanuit je huiskamer op een scherm volgen. Filmstudio Pixar lanceerde ook de animatiefilm Soul op de streamingdienst van Disney.
In het indrukwekkende Soul verkent het team van makers aan de hand van een verhaallijn over Joe Gardner, een Afro-Amerikaanse muziekleraar die leeft voor jazzmuziek, wat transcendente […]

Theologie en prechristelijke religie

Uit Kerk en Theologie 2020 - uitgave 04 - 30 november 2020

Enkele opmerkingen bij de kerstening van de noordelijke Nederlanden ‘Homme, no moatte wy earst knibbelje.’ Uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar hadden ze het eerste hooi kunnen binnenhalen en het was dan ook vanuit een diepe dankbaarheid dat Cornelis Kinderman zijn oudste zoontje Romke, nog een klein ventje of ‘lyts baaske’ met zijn […]

Oproep voor een ‘economie van het leven’ in een tijd van pandemie

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 03 - 28 november 2020

Gezamenlijk schrijven van WCC, WCRC, LWV en CWM De huidige Covid-19-pandemie heeft elk aspect van ons leven ontwricht in een wereld die al geplaagd wordt door immens menselijk leed. Als reactie daarop hebben de Wereldraad van Kerken (WCC), de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC), de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Raad voor Wereldmissie (CWM) door […]

Hoge christologie als Joodse scheppingstheologie

Uit Schrift 2020 - uitgave 03 - 18 november 2020

In dit artikel gaan we in op het verband tussen de hoge christologie van het christendom en de ontwikkeling van een Joodse ‘theologische’ kijk op de schepping. Onder hoge christologie wordt in de regel verstaan de hoge positie die Jezus Christus krijgt toebedeeld in de latere christelijke dogmatiek: Jezus is de Zoon van God, Jezus […]

‘Zie het als vriendschap met een krokodil’

Uit Herademing 2020 - uitgave 01 - 28 oktober 2020

De Indiase cultuur kent een dubbele houding ten opzichte van het lichaam en lichamelijk-heid. Enerzijds is het lichaam onrein en onbetrouwbaar, het wordt ziek, het vergaat en veroudert. Anderzijds is het de tempel waarin het leven wordt gevierd, waarin het goddelijke woont, waarbinnen de mens perfectie en verlichting kan bereiken.

Hymne aan de materie – Teilhard de Chardin

Uit Herademing 2019 - uitgave 04 - 21 oktober 2020

Evolutie en schepping Pierre Teilhard de Chardin werd gefascineerd door de wording van het leven op aarde. Hij stelde de vraag naar de zin van de ontwikkeling van de aarde en de vormen van leven daarin en daarop. Als leven voortkomt uit stenen, als de mens voortkomt uit de evolutie, zo vroeg hij zich af, […]

In de schepping geeft God zichzelf

Uit Herademing 2019 - uitgave 04 - 21 oktober 2020

Ascese als positieve vorm van zelfbeperking Spiritualiteit gaat vaak over persoonlijke groei en heeft geen antwoord op ontwikkelingen die het leven op aarde bedreigen. Ook theologie en geloofsbeleving zijn meegegaan met het mensen wereldbeeld van de moderne tijd, waarin mensen boven of zelfs buiten de natuur staan en de natuur steeds meer naar hun hand […]

Een plek in de natuur

Uit Herademing 2019 - uitgave 04 - 21 oktober 2020

Het zou mooi zijn om met deze handreiking te werken op een plek in de natuur, waar bomen en vogels zijn en misschien zelfs kikkers. Word dan eerst een tijdje stil en luister naar de geluiden die je hoort en kijk om je heen. Lees dan eens de volgende drie teksten. Trees van Montfoort noemt […]