Rubriek: Schuld

Kyrie bij code rood

13 augustus 2021

‘De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.’ (Genesis 6:5)  Gaat dat over de oertijd of over onze dagen? Wat was er deze week te zien? Maandag (9 augustus 2021) verscheen het alarmerende VN-klimaatrapport over de staat van de schepping en de schrijvers van de whodunit wijzen ondubbelzinnig de […]

Is innerlijkheid een luxe?

Uit Herademing 2019 - nummer 03 - 30 juli 2021

In haar column in het dagblad Trouw van 21 mei brak de filosofe en publiciste Welmoed Vlieger een lans voor innerlijkheid. Innerlijkheid, zo schreef ze, is dat wat we nodig hebben om ons te weer te stellen tegen de (on)zin van sociale media, zoals facebook en twitter. Via deze media worden heel wat gegevens over jezelf vastgelegd en door je surfgedrag ook blootgelegd. Eens gemaakte fouten of onbezonnen acties lijken daar voor de eeuwigheid vastgelegd en wat dat betreft lijkt God barmhartiger dan facebook.

Het nieuwe goud

Uit Herademing 2019 - nummer 03 - 30 juli 2021

Het thema nieuwe luxe is heel dubbel. Niet omdat luxe ambivalent is, maar omdat het thema voorbij lijkt te gaan aan conflicten in ons samenleven die zich ondubbelzinnig aandienen. Nieuwe luxe vertoont een sterke gelijkenis met het goud waarover Augustinus spreekt. Augustinus zegt namelijk: het goud ligt voor je neus, het staat tussen ons in en het is aan ons, aan jou – zegt hij met nadruk – wat je ermee doet.

Pasen

Kom, dans voor onze God!

Uit Herademing 2020 - nummer 01 - 23 juli 2021

In de Middeleeuwen danste men in en rond de kerk – ook al mocht dat niet van hogerhand. De dans was symbool voor de hemelse heerlijkheid en tegelijk tekenend voor het vieren van gemeenschap tussen aardse mensen. Kerkgangers zijn inmiddels minder spontaan geworden, verlegener. Maar waar wél in de kerk gedanst wordt, is dat een intense, meditatieve of blije gebeurtenis. Een pleidooi: ‘Haal de kerkbanken eruit!’

Omhels je zondigheid

Uit Open Deur 2020 - nummer 10 - 9 november 2020

Niemand is perfect. En alle mensen lijden daaronder. Want ze willen het goede doen en doen toch weer het verkeerde. Wat helpt dan?   Ik weet nog goed hoeveel moeite ik had met mijn zogenaamde zondigheid. Dat is althans wat ik leerde op catechisatie – dat mensen zondig zijn en dat we vergeving nodig hebben. […]

Tekort aan echte liefde

Uit Open Deur 2020 - nummer 10 - 9 november 2020

Wat bedoel je als je het over zonde hebt? En is het niet een beetje overdreven om steeds je zonden te belijden, zoals in de katholieke liturgie gebeurt? Spreken over ‘zonde’ roept weerstand op. Zeker bij wie opgevoed is in een tijd en een kerk waarin zonde en zondigheid een massieve negatieve betekenis hadden. Linea […]

De mens als medeschepper

Uit Herademing 2019 - nummer 03 - 21 oktober 2020

In deze handreiking proberen we ons bewust te worden van een innerlijke vrijheid waarin wij en onze (voedsel)behoeften niet langer in het middelpunt staan. Die vrijheid maakt een andere omgang met de schepping niet alleen mogelijk, maar vanzelfsprekend. Voedsel bezitten maar er niet door bezeten zijn: zo zou je de omslag naar een vegetarische of […]

Een ongemakkelijke waarheid

Uit Open Deur 2017 - nummer 09 - 11 september 2020

Zijn er op dit moment nog mensen die aan profeten doen denken? Die misschien zelfs wel profeten zijn? Of moeten we het doen met onverwoestbare profetische types uit de vorige eeuw als Gandhi en Martin Luther King? RIKKO VOORBERG TIJDENS EEN ACTIE VAN ‘WE GAAN ZE HALEN’ IN BRUSSEL BIJ DE EU (ZIE: WEGAANZEHALEN.NL). Esther […]

Tree voor tree

Uit Open Deur 2019 - nummer 02 - 11 september 2020

Het water van een mikwe, het joodse rituele bad, reinigt en zuivert. Vrouwen gaan er aan het begin van een nieuwe menstruatiecyclus of aan de vooravond van hun huwelijk heen om zich onder te dompelen. Het water in het mikwe moet ‘levend’ zijn – spontaan opwellen. Soms betekent dat dat er diep gegraven moet worden […]

Consumanderen

Uit Open Deur 2019 - nummer 03 - 11 september 2020

IJskappen smelten, de zeespiegel stijgt. De aarde raakt uitgeput. En in onze hoop op internationale klimaatafspraken en maatregelen dreigen we steeds weer teleurgesteld te worden. Je zou er bijna apathisch van worden. Wat kunnen wij als simpele mensen doen tegen die overweldigende bewegingen in natuur, milieu en klimaat? Meer dan we denken. Ik ontmoet Marjolein […]