Rubriek: Schuld

God

Groene theologie

Uit Open Deur 2019 - nummer 03 - 11 september 2020

Het is hard  nodig dat de verhoudingen tussen mensen  en de natuur hersteld worden. Groene theologie draagt bij aan het denken over die verhouding door te kijken naar het hele plaatje. Wat is de plaats van mensen in het grote geheel van Gods schepping? Onze cultuur heeft een blikvernauwing doorgemaakt waarin alles om mensen ging […]

Levenskunst

Het geluk ligt op straat

Uit Open Deur 2018 - nummer 01 - 11 september 2020

Mijn echtgenoot en ik maken er een sport van: spullen op straat vinden. We gebruiken ze zelf, geven ze weg of brengen ze naar de kringloop. In de loop der jaren vonden we honderden dingen: serviesgoed, meubels, bouwmateriaal, textiel. Tomado-rekjes en designstoelen uit de jaren zestig. Wasmanden. Pas gewassen dekbedhoezen. Een pakje thee met het […]

Het eigen tekort: een spiritueel taboe?

Uit Open Deur 2019 - nummer 05 - 11 september 2020

Als er één plek is waar we schaamteloos ons falen onder ogen kunnen zien, dan is het wel in het geloof. Het lucht op om tegenover God je onvolmaaktheid toe te laten. Er rust een taboe op de eigen zwakte, het eigen tekort, de eigen fout. Daar hebben we het liever niet over. Dus vinden […]

Zonde!

Uit Open Deur 2019 - nummer 05 - 11 september 2020

Na de kerkdienst loop ik naar achteren. Terwijl ik mijn toga uittrek, komt de preekregelaar nog even dag zeggen. ‘Zo, dat was een fijne donderpreek!’ voegt ze me toe. Ik trek mijn wenkbrauwen op. Van het dondergehalte van mijn overweging was ik mij niet bewust. ‘Je had het gewoon over zonde en zo. Dat gebeurt […]

Jezus

Jezus is boos

Uit Open Deur 2018 - nummer 09 - 11 september 2020

Soms komen we in de evangelieverhalen een boze Jezus tegen. Als hij de geldwisselaars de tempel uit jaagt bijvoorbeeld. Of als Hij zijn tegenstanders huichelaars noemt. Het beeld van een altijd lieve Jezus met een serene stralenkrans om zijn hoofd moet wat bijgesteld worden. Wee u!, schriftgeleerden en Farizeeërs, – ondermaatse oordelaars! – omdat ge […]

Hier en nu ben je thuis

Uit Open Deur 2019 - nummer 10 - 11 september 2020

‘Proost!’ De man op het schilderij kijkt me recht aan en heft zijn glas. ‘Ik vier het leven! Drank en vrouwen!’ De hand van de man rust vrijpostig op de rug van de vrouw op zijn schoot. Straks zal hij zijn hand laten zakken en haar zachte billen beroeren. En meer, maar dan trekken ze […]

Herderlijke zorg. Een profiel van het klassiek protestantse pastoraat

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 02 - 31 augustus 2020

In dit artikel tekenen we in houtskoollijnen een schets van het klassiek pro-testantse pastoraat. Eerst kijken we naar de in de Reformatie gelegen oor-sprong ervan. Omdat deze oorsprong fundamenteel is, besteden we daaraan iets ruimere aandacht, met name aan Luther, Bucer en Calvijn

Verborgen en openbare zonden: over de grenzen van de kerkelijke tucht

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 04 - 31 augustus 2020

Calvijn introduceert in zijn beschouwing over de kerkelijke tucht in de Institutie vrijwel direct het onderscheid tussen ‘verborgen’ en ‘openbare’ zonden. Hij definieert deze begrippen niet exact, maar duidt wel aan wat hij bedoelt. Van een ‘verborgen’ zonde is alleen een beperkt aantal mensen op de hoogte. Een ‘openbare’ zonde is ‘niet slechts bij één of twee getuigen’ bekend, maar bij de hele of vrijwel de hele gemeente.

Mededeling van leven J.H. Gunning Jr. over de sacramenten

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 04 - 31 augustus 2020

Dat Koning Willem III in de Haagse kringen van de negentiende eeuw de bijnaam ‘koning Gorilla’ kreeg, had zeker te maken met het grote aantal bij maîtresses verwekte kinderen en andere wapenfeiten van een niet onbespro-ken levenswandel die aan zijn naam verbonden zijn.1 Voor de toenmalige Her-vormde Gemeente van ’s-Gravenhage, die aan deze koning onder andere het geschenk van het gebouw van de Willemskerk aan de Nassaulaan te danken had, moet deze levenswandel een kwestie zijn geweest die wel bekend was maar zo veel mogelijk genegeerd werd of met de mantel der liefde bedekt.

Gods goedheid in verband met de evolutie

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 03 - 31 augustus 2020

In zijn boek Onze Vader stelt Jan Muis dat God niet met kwaad samen gedacht mag worden. Muis keert zich in dit verband tegen de notie van een ‘algemene openbaring’, omdat deze veronderstelt dat alles van God getuigt, zodat ook het kwade op God betrokken zou moeten worden. Echter, ‘God kan alleen met goede gebeurtenissen en ervaringen worden verbonden, die leven wekken, niet met kwade die het leven bederven’.