Rubriek: Schuld

Ziekte

Eenzaamheid, privacy, eigen schuld en eigen verantwoordelijkheid

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 05 - 5 augustus 2020

Marinus van den Berg was gastspreker op de Landelijke Pastorale Dag op 1 april jl. in Gouda. Hij leidde daar een workshop over ‘eenzaamheid’ en schreef daags tevoren dit artikel.