Rubriek: Seculariteit

Kerk in de wereld | Seculariteit

Kerk en aardbeving

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 02 - 6 maart 2021

In Groningen is nóg een ramp gaande, al decennia. Hoe hebben daar de kerken gereageerd? Wat kan ‘de kerk’ betekenen voor de mensen die er zo moedeloos van worden? En wat kunnen anderen weer leren van de situatie daar? Op 12 augustus 2012 beefde de aarde in het gebied rond Huizinge, een dorpje in Groningen. De beelden van deze aardbeving kwamen in het nieuws. We zagen via een beveiligingscamera in een supermarkt in het nabijgelegen Middelstum hoe de producten uit de rekken naar beneden kwamen.

Kerk in de wereld | Seculariteit

De religieuze verschillen tussen nederlandse mannen en vrouwen in tijden van secularisering

Uit Handelingen 2020 - nummer 04 - 5 maart 2021

Net als in andere West-Europese landen is in Nederland in de afgelopen decennia de rol van geïnstitutionaliseerde religie afgenomen. Tussen 1966 en 2015 daalde het aandeel Nederlanders dat gelooft in een God of hogere macht én regelmatig naar de kerk gaat (minimaal één keer per maand) van 59% naar 14%. Deze secularisering heeft de afgelopen decennia bij Nederlandse vrouwen minder sterk plaatsgevonden dan bij mannen en hierdoor zijn vrouwen tot op de dag van vandaag religieuzer dan mannen. Zo beschrijven vrouwen in 2019 zichzelf vaker als religieus (37% enigszins of zeker) dan mannen (29%). Ook bij bidden zien we dit soort verschillen: respectievelijk 26% en 20% deed dit in 2019 minimaal wekelijks. In het proefschrift (Kregting 2019) geven we verklaringen voor zowel de secularisering die in Nederland heeft plaatsgevonden als voor de aanhoudende religieuze verschillen tussen Nederlandse mannen en vrouwen.

Kerk in de wereld | Seculariteit

De christen en de consument: in hoeverre bijten zij elkaar?

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 10 - 26 december 2020

Herman Paul schreef Shoppen in advent, waarin secularisatie en consumentisme de grote woorden zijn die ons brengen bij een bezinning op de waarden van geloof, kerk en Kerst.

Kerk in de wereld | Seculariteit

Shoppen in advent

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 10 - 18 december 2020

Over verlangen en verlangens Ter inleiding op dit themanummer schetst Sake Stoppels wat hem in het boekje Shoppen in advent raakte en het zo ‘van vandaag’ maakt. Wat verwachten en verlangen we? Dr. S. Stoppels is lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Hij is […]

Kerk in de wereld | Seculariteit

Betekenisverlies van het christendom

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 03 - 30 november 2020

Een vergelijking met Zambia Het christendom heeft voor veel mensen in Nederland en West-Europa aan betekenis verloren. Het is niet zozeer dat zij het niet meer eens zijn met de antwoorden die het christendom geeft, maar ze stellen de vragen niet meer waar ze een antwoord op zijn. Ze zijn niet meer op zoek naar […]

Kerk in de wereld | Seculariteit

Cijfermatige kenmerken van groei en krimp

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Ieder jaar staat er weer een heel kort artikeltje in zowel het Nederlands Dagblad (ND) als het Reformatorisch Dagblad (RD) met cijfers over het aantal leden van kerkgenootschappen. Die artikeltjes verschijnen ongeveer tegelijkertijd met de jaarboekjes van verschillende gereformeerde kerkverbanden in Nederland. Op 6 mei 2020 stond bijvoorbeeld in het ND: ‘Vorig jaar kampte het […]

Kerk in de wereld | Seculariteit

‘Op zoek naar een ‘lichte’ vorm van kerk-zijn’

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Ton Bernts is vanaf 1992 verbonden aan het Kaski, onderzoekscentrum voor religie en samenleving. Aanvankelijk begon hij als senior-onderzoeker en sinds 2003 is hij directeur van dit centrum. Hij studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1991 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de sociale wetenschappen, op een onderzoek over […]

Seculariteit

Europa tussen aardse en hemelse waarden

Uit Herademing 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Bepalend voor het christelijke Europa was het besef dat er niet alleen een wereldlijk bestaan is. Twee reacties daarop zijn mogelijk. Ofwel men wendt zich af van de wereld, in afwachting van het goddelijk rijk. Of men keert zich gewelddadig tegen deze wereld, al pogend om het goddelijk rijk hier op aarde te vestigen. Europa […]

Kerk in de wereld | Seculariteit

Het ongemakkelijke kwaad

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 09 - 18 november 2020

Als de meeste mensen deugen, waar komt dan het kwaad vandaan? Waarom ‘deugt’ deze wereld dan niet? Want als we eerlijk rondkijken… Prof.dr. B.A. de Graaf is historicus en als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Need for closure – of de onmogelijkheid twee tegengestelde denkbeelden erop na te houden Hoe lang kunt u […]

Jezus | Seculariteit

Einde of nieuw begin?

Uit Herademing 2018 - nummer 01 - 19 oktober 2020

We zien een kerk in puin. Maar de zon schijnt en in het omringende groen bloeien bloemen. Alleen de toren staat nog overeind en op het liturgisch centrum zien we het altaar of de avondmaalstafel staan. Is het een christelijke kerk in Syrië vernield door oorlogsgeweld? In Irak verwoest door de barbaren van IS?