Rubriek: Seksualiteit

Relaties

Grensoverschrijdend seksueel gedrag

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 07 - 3 september 2021

Bij grensoverschrijdend gedrag in een pastorale relatie raakt zeker ook de gemeente zélf gewond. Wat is nodig om ‘dat beschadigd lichaam van Christus’ te (helpen) helen…?

Relaties

De krachtbron van Thekla

Uit Herademing 2019 - nummer 03 - 21 oktober 2020

Het verlangen naar het paradijs Al bij het ontstaan kende het christendom een leefwijze die nogal afweek van wat gangbaar was binnen de cultuur van die dagen. Sommige stromingen zetten zich scherp af tegen de Griekse en Romeinse cultuur en leefpraktijk. Er was een duidelijk besef van anders zijn. De christelijke leefwijze kende radicale trekken. […]

Inclusie | LHBTQIA+

Aan Gods zegen is het al gelegen systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 03 - 31 augustus 2020

In de synodevergadering van de Protestantse Kerk van 17 november 2017 is gesproken is over de onderscheiding die in Ordinantie 5 tussen artike-len 3 en 4 wordt gemaakt tussen inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw en zegenen van andere levensverbintenissen. Tot besluitvorming over die formulering is het in die betreffende vergadering niet gekomen; in de komende tijd zal eerst het kerkelijk gesprek over zegening van relaties worden aangegaan.

God

De rol van godsbeelden in relatie tot incestervaringen

Uit Handelingen 2018 - nummer 03 - 27 augustus 2020

‘Ik was een diepgelovig kind, maar het misbruik heeft me afgesneden van mijn geloofsleven, mij alle vertrouwen in het leven en ook in God ontnomen.’

‘Het heeft mijn geloof wel degelijk beïnvloed en dan vooral naar het Vaderbeeld voor God toe. Dat is zo ernstig misvormd, daar kan ik me niks bij voorstellen. En nog steeds worstel ik daarmee in de zin van: Wat wil Hij van me, wat moet Hij van me …’

‘Dat God meehuilt, in die psalm … Ik bewaar al je tranen in Mijn kruik, zoiets, dat heeft mij zo geholpen … die God kwam op de een of andere manier een beetje naar mij toe … van, nou, dat Hij er toch wel geweest was, dat Hij eigenlijk altijd wel bij mij was, en dat deed mij gewoon goed.’

‘Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat Hij mij wél zag. Dat Hij het wél zag, niet dat misbruik, maar dat Hij míj zag.’

Relaties

Liefde heeft het laatste woord

Uit Handelingen 2018 - nummer 03 - 27 augustus 2020

Seksueel misbruik verwerken, écht vrede vinden en groeien in kracht en vrijheid, is voor velen die er mee te maken hebben en hadden, nog lang geen uitgemaakte zaak. Aan de hand van het persoonlijke verhaal van N., met wie ze dit artikel samen schreef, geeft de auteur een theoretische duiding van het proces en bespreekt ze een eigen ontwikkelde zelfhulpmethode waar ze goede ervaringen mee opdoet.

Relaties

Wees waakzaam en blijf wakker

Uit Handelingen 2018 - nummer 03 - 27 augustus 2020

Naar aanleiding van een SMPR-studiedag noteert Age Kramer enkele persoonlijke gedachten en kanttekeningen bij de vraag naar of noodzaak van een proces van vergeving en verzoening in kerkelijke gemeenten na seksueel misbruik.

Relaties

‘Dat wat er niet mag zijn, aan het licht brengen’

Uit Handelingen 2018 - nummer 03 - 27 augustus 2020

Hij kwam een aantal keer in het nieuws door zijn spraakmakende acties op het raakvlak van theologie en maatschappij, zoals een Facebook-actie voor de menselijke behandeling van een veroordeelde pedoseksueel, het herdenken van omgekomen vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het opzetten van een actie tegen de anti-islambeweging Pegida.

Rikko Voorberg is theoloog, theatermaker, schrijver en columnist. Toen de taal van de theologie op een zeker moment ophield, vond hij zijn plek in de kunstwereld. Van daaruit denkt hij na over onze samenleving en prikkelt anderen menigmaal om na te denken over wat er om ons heen gebeurt. Handelingen sprak hem over de nog altijd actuele MeToo-discussie.

Gender | Relaties

‘Praten helpt’

Uit Handelingen 2018 - nummer 03 - 27 augustus 2020

In de MeToo-discussie gaat het om grensoverschrijdend gedrag waar veelal vrouwen het slachtoffer van worden. Soms lijkt de verschijningsvorm nog onschuldig, soms gaat het om fysiek geweld. Hoe zit het in Nederland als we het hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag? En wat kunnen we hieraan doen?

Gender | Relaties

(Be)vrij(dend)e vergeving

Uit Handelingen 2018 - nummer 03 - 27 augustus 2020

In deze wisselrubriek licht Emsi Hansen-Couturier haar onderzoek toe naar vergeving na misbruik in het pastoraat. Zij studeert aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

Gender | Inclusie

Sinte Thekla en de macht over je eigen leven

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 01 - 20 augustus 2020

Wie zoekt naar feministische voorbeelden en grasduint door alle legendes en heiligenverhalen uit het vroege christendom, denkt met de hoofdpersoon uit De Handelingen van Paulus en Thekla algauw een schat in handen te hebben. Een jonge vrouw die de regels van haar tijd aan haar laars lapt, zichzelf doopt en uiteindelijk predikend rondreist om het evangelie te verkondigen: is dit vroegchristelijke feministische literatuur? Het ligt iets genuanceerder.