Rubriek: Verlossing

Kerkelijk jaar | Veertigdagentijd

Veertig dagen

15 februari 2021

Opnieuw gaan we een veertigdagentijd in zonder samenkomsten waarin we elkaar in levenden lijve in de kerk ontmoeten. Nu was de tijd voor Pasen altijd al bedoeld als periode van verstilling, versobering en voorbereiding, maar nu voelt het nog meer als een woestijntijd vanwege het coronavirus. Sinds de vorige Pasen is de situatie rondom covid-19 bepaald niet verbeterd. We snakken naar versoepeling van de maatregelen, naar verlossing van het virus.

Tree voor tree

Uit Open Deur 2019 - nummer 02 - 11 september 2020

Het water van een mikwe, het joodse rituele bad, reinigt en zuivert. Vrouwen gaan er aan het begin van een nieuwe menstruatiecyclus of aan de vooravond van hun huwelijk heen om zich onder te dompelen. Het water in het mikwe moet ‘levend’ zijn – spontaan opwellen. Soms betekent dat dat er diep gegraven moet worden […]

De obervogel

Uit Open Deur 2019 - nummer 11 - 11 september 2020

De obervogel werkte in het dierenrestaurant. Dat deed hij goed. Maar veel dingen begreep hij niet zo goed. Zoals op die dag dat de dieren zich halsoverkop naar de ark van Noach haastten. Het zou gaan regenen, alles zou overstroomd worden! De obervogel begreep het allemaal niet. Hij vond dat er iemand op het restaurant […]

Het eigen tekort: een spiritueel taboe?

Uit Open Deur 2019 - nummer 05 - 11 september 2020

Als er één plek is waar we schaamteloos ons falen onder ogen kunnen zien, dan is het wel in het geloof. Het lucht op om tegenover God je onvolmaaktheid toe te laten. Er rust een taboe op de eigen zwakte, het eigen tekort, de eigen fout. Daar hebben we het liever niet over. Dus vinden […]

Niets voor niets

Uit Open Deur 2018 - nummer 01 - 11 september 2020

Gratis – bestaat dat eigenlijk wel? Als je iets krijgt, wordt er toch verwacht dat je iets terugdoet? Beate Rose is predikant, geestelijk verzorger in de ouderenzorg en de palliatieve zorg, en redactielid van Open Deur. Als kind was ik gefascineerd door het woord ‘gratis’. Als het even kon, probeerde ik gratis dingen te bemachtigen. […]

Nog is het nacht

Uit Open Deur 2017 - nummer 11 - 11 september 2020

Twee mannen ontmoeten elkaar in de nacht: politiek en religieus zwaargewicht Nikodemus en Jezus, voorstander van radicale ommekeer. Al hebben ze een gedeeld belang, ze begrijpen elkaar niet.

Het verhaal en de verhalenverteller

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

‘Verlangen naar veiligheid’ – een notie waar Beatrice de Graaf ons in haar boek Heilige strijd bij bepaalt – is misschien voor geen tijd zo kenmerkend als juist voor de onze. In deze tekst maakt De Graaf meer dan duidelijk hoe dominant de vraag naar garanties voor onze veiligheid in onze samenleving is geworden.

Een dialectiek die niet veiligstelt

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Ons verlangen naar veiligheid lijken we hoofdzakelijk te willen vervullen door op security gerichte maatregelen en systemen. Regelgeving van de over-heid, risicomanagement in bedrijven en organisaties, wetenschappelijke be-rekeningen en technische veiligheidssystemen moeten ons beschermen tegen allerlei mogelijk onheil. Met al die maatregelen proberen we de onveiligheid die we ervaren te bestrijden en zo mogelijk op te heffen.

De grootste gunst

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 01 - 20 augustus 2020

Als de kerk maar één euro had om te besteden aan zending, maar één zendeling kon uitzenden of maar één gebed kon bidden dat verhoord wordt, dan moet dat voor het volgende zijn: voor de verkondiging van het Evangelie op plekken waar mensen niet de kans hebben om Jezus te leren kennen.

Verdrinken?

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 07 - 17 augustus 2020

Soms zijn er momenten waarbij je ervaart dat de stormen en de watervloeden over je hoofd heen woeden. De kracht van het onrecht, de onmacht, het verdriet is te groot. En als mensen je willen troosten, helpt het niet. Je staat midden in de waterstromen, de stormen woeden in en om je heen.