Rubriek: Vertrouwen

God

Dorst

Uit Open Deur 2020 - nummer 01 - 19 oktober 2020

De ziel heeft het niet best, in psalm 42. Als een dorstig hert dat verlangt naar water, zo smacht de ziel naar God. De ziel is bedroefd en onrustig, God is blijkbaar verdwenen. En dat is onverdraaglijk. Herinneringen aan vroeger geven geen troost maar pijn. Het woord ‘ziel’ komen we voor het eerst tegen in […]

Geest

Niet weten en toch vertrouwen: een ander weten

Uit Herademing 2017 - nummer 02 - 15 oktober 2020

Kan het intuïtieve weten verbonden worden met de christelijke begrippen hoop, liefde en volharding? Everdien Hagen schetst een mogelijke weg. In dit artikel probeer ik het intuïtieve weten een plaats te geven binnen de Christelijke traditie. Mijn basis is de Bijbel en teksten van hedendaagse theologen. Ik noem de protestante Akke van der Kooij, de […]

Woelige baren

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 07 - 17 september 2020

Jezus en zijn discipelen zijn in een boot van wal gegaan. Dan steekt er een hevige storm op.

Geliefd mens van God

Uit Open Deur 2017 - nummer 02 - 11 september 2020

‘Verheugt u, christenen, tesaam! Laat ons van vreugde springen en zegenen Gods grote naam; laat ons de Heer bezingen, die ons zo machtig heeft bevrijd, die voor der mensen zaligheid de hoogste prijs betaalde.’ Gezang 402 Liedboek voor de Kerken Maarten Luther zocht God. Maar hij raakte vooral verstrikt in zichzelf: ben ik goed genoeg? […]

‘Ik zie er als een berg tegen op’

Uit Open Deur 2017 - nummer 03 - 11 september 2020

Lastige klussen als het invullen van belastingformulieren, het leren van een tentamen of het koken van een 6-gangenmenu – je kunt er als een berg tegen opzien. En grote levensproblemen kunnen ons het gevoel geven dat we een onmogelijk hoge berg moeten beklimmen. Joke Litjens is geestelijk begeleider. Zij begeleidt o.a. retraites en bezinningsdagen, pelgrimsreizen […]

Geloven tegen eenzaamheid

Uit Open Deur 2017 - nummer 05 - 11 september 2020

Je hoort het soms beweren: ‘Als je in God gelooft, ben je nooit echt eenzaam’. Dat is maar de vraag. Heel wat gelovige mensen, van vroeger en van nu, hebben geleden onder de wanhoop van hun eenzaam bestaan. Jan Groot is theoloog en pastor. Geloven is geen pilletje tegen de eenzaamheid. Was het maar waar. […]

Hoe overleef ik de wachtkamer?

Uit Open Deur 2017 - nummer 07 - 11 september 2020

Een half uur wachten bij de huisarts, de tandarts of de oogarts – vooruit. Maar een uur, twee uur, drie uur… Zoals gewoonlijk loop ik tien minuten te vroeg de polikliniek binnen. Bij de receptie begint het eerste wachten, er staan al wat mensen in de rij om zich te melden. Na het noemen van […]

Relaties

Bergen achter je laten

Uit Open Deur 2017 - nummer 03 - 11 september 2020

Vanuit de verte gezien, kan iemand eng en gevaarlijk lijken. Maar wie je in de ogen leert kijken, kan zomaar opeens je vriend worden. Folly Hemrica is straatpastor in Leiden (www.straatpastoraatleiden.nl). Een Engels kinderverhaal vertelt van een reus die steeds groter wordt als je verder bij hem vandaan gaat. Een soort omgekeerd perspectief dus. Normaal […]

Helder moment

Uit Open Deur 2017 - nummer 11 - 11 september 2020

Overdag kun je makkelijker over dingen heen leven – afleiding en ruis genoeg. Maar ’s nachts komt wat je bezig houdt naar boven, in alle duidelijkheid. Dat kan helpen. Slapeloze nachten zijn geen pretje. Je kunt er tegenop gaan zien om je hoofd op het kussen te leggen, alleen te zijn met je gedachten, hoop […]

God

De troost van de voorzienigheid. Niet alleen certitudo maar ook securitas

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Waaruit put je troost als je geconfronteerd wordt met de angstaanjagende realiteit van terreur? Troost is van origine verwant aan trust, vertrouwen en vooral ‘grond van vertrouwen’. Waar ligt je houvast, je enige troost? Is dat alleen in de eschatologische hoop op een betere toekomst? Of is God ook direct bij de strijd tegen de terreur betrokken? Als Hij over alles regeert, is Hij misschien zelfs bij de terreur betrokken. Het besef van Gods voorzie-nigheid is voor christenen de eeuwen door een bron van troost geweest in de confrontatie met een onoverzichtelijke en chaotische kluwen van goed en kwaad.