Rubriek: Vertrouwen

Kerkelijk jaar | Kerst

Geloven in de wereld

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 12 - 6 augustus 2020

Je persoonlijke inspiratie en betrokkenheid op mensen wil je gestalte geven in de wereld. Om niet. In kerkelijke gemeenschappen wordt veel georganiseerd om je erbij te helpen. Grotere overkoepelende organisaties doen het op grotere schaal. Op enkele organisaties richten we in dit themanummer onze schijnwerpers.

Ziekte

Voor elke dag

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 07 - 5 augustus 2020

Elke dag worden vanuit onze kerkelijke gemeenten, overal in Nederland, mensen bezocht. Wordt er samen gesproken, gelachen, gehuild en gezwegen. Ouderlingen, bezoekwerkers, medegemeenteleden delen het leven, delen het geloof met elkaar.

Doorgaan

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 05 - 5 augustus 2020

De Bijbel staat vol verhalen over ‘doorgaan’. Denk maar aan de lange tocht van het volk Israël door de woestijn. De woestijntocht van Egypte naar het Beloofde Land is afzien. Je kunt niet zien wat de toekomst brengt.

Een mysterie van hiernamaals

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 01 - 4 augustus 2020

GERRY KRAMER-HASSELAAR Mw. drs. G. Kramer-Hasselaar is bezoekmedewerkster in de kerk en lid van de redactie van Ouderlingenblad Willem de Bruin (81 jaar) is een echte levensgenieter. Hij houdt van lekker eten, en een glaasje wijn of een borrel op zijn tijd. Willem wandelt graag in de natuur, gaat regelmatig naar een concert, en doet […]

Geloven

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 01 - 4 augustus 2020

Hoe vaak heb je het wel niet gehoord heb: ‘Ik geloof wel dat er iets is, maar…’ Als je in gesprek raakt met mensen in en om de kerk, gaat het soms zomaar over geloven. ‘Hebt u er wat aan, als er “iets” is?’ zou je kunnen vragen. Dat ‘iets’ wordt al gauw ‘niets’ en […]