Rubriek: Vluchtelingen

God

Lijden en ongeluk

1 maart 2021

Vorige week stak een Afghaanse vrouw zichzelf in brand op het Griekse eiland Lesbos. Zij verbleef in het kamp voor asielzoekers op dit eiland dat is aangelegd nadat het roemruchte kamp Moria afbrandde. De Griekse autoriteiten klagen de vrouw aan voor brandstichting. Er moet een boodschap worden afgegeven, zei een woordvoerder. ‘Dit had een grotere brand kunnen veroorzaken.’ Maar de vrouw gaf een boodschap af. De boodschap van haar uitzichtloze ongeluk en het feit dat zij daarmee niet kan leven. Horen wij die boodschap?

Kerkelijk jaar | Kerst

Want een kind is ons geboren…!

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 11 - 16 november 2020

In Jezus’ geboorte zien we oude profetieën vervuld. Maar tegelijk, de mensenwereld is nog niet zoveel veranderd. Wat betekent Jezus’ komst dan echt…? RICHARD VISSINGA Drs. R.S.E. Vissinga is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. In een themanummer waarin ‘geboorte’ zo centraal staat mag in de […]

In de kiem gesmoord

Uit Open Deur 2017 - nummer 04 - 28 oktober 2020

Een man van in de dertig met een gebroken jeugd, zijn toekomst in de kiem gesmoord. En niemand geeft hem de kans om zich voluit te ontplooien. Hij kon goed leren, zat tot zijn twaalfde jaar op school. Daarna zei zijn vader: ‘Verder studeren kan niet, je moet mij helpen het gezin te onderhouden.’ Hij […]

Zingeving

Weer op eigen kracht

Uit Open Deur 2017 - nummer 06 - 11 september 2020

Die mij droeg, op adelaarsvleugels die mij geworpen hebt in de ruimte en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik kon vliegen op eigen kracht… Marina Slot is predikante in de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud, en voorganger in de Oecumenische Basisgemeente de Duif in Amsterdam. Mijn lievelingslied, […]

Even echt kind zijn

Uit Open Deur 2019 - nummer 07 - 11 september 2020

Een groep vluchtelingenjongeren komt heel timide binnen. Met zo min mogelijk gepraat maken de vrijwilligers van TeamUp duidelijk: we gaan sport en spel doen. Eenmaal aan de gang krijgt de groep er steeds meer plezier in. Jongens en meiden spelen samen. Grappend gaan ze na deze sessie weer naar buiten. FOTO: JEPPE SCHILDER Esther van […]

Inclusie | Intercultureel

De Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland

Uit Handelingen 2019 - nummer 01 - 27 augustus 2020

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt deze jaren door Turkse en Marokkaanse migranten herdacht dat ze vijftig jaar in Nederland zijn. Ook voor de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland geldt dat haar wortels in de jaren zeventig liggen. Die gelijktijdigheid heeft te maken met het feit dat de eerste Syrisch-orthodoxe migranten als gastarbeiders kwamen, net als Turkse moslims en Armeniërs, vooral voor de textielindustrie in het oosten van Nederland.

Inclusie | Intercultureel

Migratiestromen en grensbeleid

Uit Handelingen 2019 - nummer 01 - 27 augustus 2020

Over de hele wereld zijn allerlei migratiestromen zichtbaar, in reactie op een scala aan ontwikkelingen die zich binnen en buiten grenzen afspelen. Zowel emigratieals immigratielanden hebben zich hiermee te verhouden, waarbij welvarende immigratielanden vaak de spelregels bepalen. In toenemende mate wordt migratie ook gepolitiseerd. Welke redenen zitten er bijvoorbeeld achter het repressieve migratiebeleid van Europa? Een overzicht van oorzaken, beweegredenen, migratiebeleid en humane perspectieven.

Intercultureel

‘Hartige Samaritaan’

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 01 - 25 augustus 2020

Pop-up restaurant ‘Hartige Samaritaan’ is een laagdrempelig initiatief dat mensen met een vluchtgeschiedenis en mensen hier met elkaar kennis laat maken. Het doel is de negatieve beeldvorming aan de kant van Nederlanders tegengaan en aan vluchtelingen laten zien dat veel mensen hen wél willen verwelkomen.

‘Deel je tafel’

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 01 - 25 augustus 2020

De komst van relatief grote aantallen vluchtelingen uit onder andere Syrië naar Nederland in 2015 leidde in dat jaar tot veel spontane activiteiten buiten en binnen de kerken. Veel mensen stonden klaar met spullen of openden hun kerkgebouw voor vluchtelingen. Na 2015 doorliepen veel vluchtelingen hun asielprocedure en begonnen een nieuw leven in een gemeente ergens in Nederland.

‘Dít kerkasiel, in déze situatie’

Uit TussenRuimte 2019 - nummer 03 - 24 augustus 2020

In het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel werd van eind oktober 2018 tot eind januari 2019 een continue kerkdienst gehouden als vorm van kerkasiel voor het Armeense gezin Tamrazyan en om aandacht te vragen voor een falende uitvoering van de regeling kinderpardon voor vluchtelingen. Theo Hettema, voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag, vertelt wat hen bezielde om deze kerkdienst te houden. Oud-katholiek priester Erna Peijnenburg verhaalt hoe het voorgaan in de Bethel-dienst haar persoonlijk bezighield. Intrigerende ervaringen van Integral Mission, gepresenteerd als tweeluik.