Rubriek: Vrede

‘Voor mij is geluk…’

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 10 - 16 november 2020

Pastorale overwegingen bij Liedboek 783 […]* ALIDA GROENEVELD Mw. drs. A. Groeneveld was van 1996 tot 2016 gemeentepredikant; eerst in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Naarden-Bussum en daarna in de Protestantse Gemeente Weesp & Driemond. Sinds 2016 is zij als parttime predikant-geestelijk verzorger verbonden aan ’s Heeren Loo Zorggroep. Haar werkterrein beslaat de bewoners met een verstandelijke […]

Vrede en het zwaard

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 09 - 12 november 2020

Ons beeld van een zachte en vriendelijke Jezus krijgt het moeilijk in Matteüs 10. Hoe – radicaal – anders laat Hij zich hier kennen? NELLEKE BOONSTRA Mw. drs. C.A. Boonstra is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde […]

Uitgaan—een doodgewone Duitse dominee

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 21 oktober 2020

Op 9 oktober 1989 liepen 70.000 mensen met brandende kaarsen in de hand door de straten van Leipzig. Zonder de prediking van geweldloosheid was dit verzet tegen de toen heersende DDR-dictatuur nooit op gang gekomen. Christian Führer, de Wendedominee van de Nikolaikirche in Leipzig, was het gezicht van deze beweging. Hij vond de moed en kracht om zich te blijven verzetten, maar deed dit met de zachtmoedigheid van een lam. Hoe is het mogelijk dat vanuit een gemiddeldsaaie stadskerk met een doodgewone dominee uiteindelijk een dictatuur instort? Pieter Oussoren vertaalde de onlangs verschenen memoires van Führer en gaat op zoek naar een mogelijk antwoord.

Waken bij de muren van ’Fort Europa’

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 21 oktober 2020

In Nederland is de argelopen decennia een traditie gegroeid van waken tegen geweld en onrecht. Bekend is de Franciscaanse Vredeswake tegen kruisraketten die in de jaren 1980 plaatsvond bij de militaire basis in Woensdrecht. In de jaren 1990 ontstonden bij ’grensgevangenissen’ in Amsterdam, Rotterdam en Zeist wakes tegen het vluchtelingenbeleid van de overheid. Gerard Moorman, lid van de Jeannette Noelhuisgemeenschap in Amsterdam, vertelt over de wakes op Schiphol.

‘We hebben het maar goed’

Uit Open Deur 2020 - nummer 09 - 20 oktober 2020

De coronacrisis heeft een streep gezet door het gewone leven. En misschien ook wel door ons beeld van het goede leven.   Met een mooie auto en een adembenemend uitzicht deelde acteur Huub Stapel met ons zijn zwitserlevengevoel. Een hele rij acteurs en actrices liet ons in een jarenlange reclamecampagne dit levensgevoel zien en verleidde […]

Machteloosheid bestaat niet

Uit Open Deur 2020 - nummer 03 - 19 oktober 2020

Vrijwilligers van Christian Peacemaker Teams werken als waarnemers en bemiddelaars op plekken in de wereld waar conflicten zijn. Dat doen ze op strikt geweldloze wijze. Maarten van der Werf kwam in Hebron terecht, op de Westelijke Jordaanoever. Zonder wapens, met alleen een rode pet.

Tegenstander of metgezel

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 14 oktober 2020

Dromen over leven in verbinding In een tv-documentaire die ik heb gezien worden vijf Palestijnse en vijf Joodse jongeren bij elkaar gebracht. Zij zullen een aantal weken ver van huis met elkaar optrekken. Indrukwekkend wat er gebeurt. Naarmate ze elkaar leren kennen en ze hun pijn, verlangens en dromen delen, vallen vooroordelen weg en verdwijnt […]

Monastiek

Pelgrimages van vertrouwen

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 14 oktober 2020

Veel van wat Jezus ons in het evangelie vraagt, gaat in tegen het gezond verstand, aldus Frère Jasper uit Taizé. Je kudde achterlaten om één verloren schaap te zoeken, welke herder doet dit nu? Een feest geven omdat je, zoals de vrouw in Lukas 15:8-9, één drachme teruggevonden hebt? Dat kost je geld. Je linkerwang […]

Zingeving

De liefdesblik van Thich Nhat Hanh

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 14 oktober 2020

Thich Nhat Hanh is een zenleraar en boeddhistisch monnik uit Vietnam en een van de grootste spirituele leraren van onze tijd. Hij is bekend vanwege zijn geëngageerd boeddhisme en de wereldwijde introductie van mindfulness. Inmiddels woont hij ruim veertig jaar in Frankrijk, waar hij het klooster en meditatiecentrum Plum Village stichtte. Wat verklaart zijn grote […]

Heilige stad

Uit Open Deur 2018 - nummer 02 - 11 september 2020

Jeruzalem, de heilige stad… Ja, het woordje ´heilig´ kom je er veelvuldig tegen. Holyland Hotel, Holyland Tours, Holyland Travels. Joodse en Palestijnse ondernemers in de toeristenindustrie begrijpen dat je met ‘Holy’ aansluit bij een ideaalbeeld, dat onder heel veel ‘heilige landlopers’ leeft. Als ‘heilige stad’ is Jeruzalem allereerst een religieuze bestemming, een einddoel voor pelgrims […]