Rubriek: Wederkomst

Eten zoals het zou moeten zijn

Uit Schrift 2020 - nummer 04 - 5 februari 2021

In het begin was de maaltijd is de titel van een uitdagend boek van de Amerikaanse theoloog Hal Taussig. De centrale these ervan is dat niet de boodschap, maar de maaltijd aan de wieg stond van het vroege christendom (als vroegjoodse sekte). Meer dan een ‘plaatje bij een praatje’ is de vroegchristelijke maaltijd als praktijk zowel een centraal gegeven in het leven van Jezus als in de vroegste gemeentes. Eigenlijk zou Haussig het willen omkeren: vroegchristelijk theologie is een ‘praatje bij een plaatje’ en dat ‘plaatje’ is precies de maaltijd. In het bijzonder komt dit tot uitdrukking bij maaltijden die een eschatologische, of breder gezegd ‘utopische’ oriëntatie kenden. Zij staan in deze bijdrage centraal.

Kerk als oefenruimte voor verlangen

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 10 - 26 december 2020

In zijn uitleidend artikel zoekt Sake Stoppels naar waar de verschillende auteurs – hopelijk gezamenlijk? – uitkomen. Via Herman Paul en zijn Shoppen in advent legt hij de vraag op tafel ‘of we nog iets met Augustinus kunnen of dat de bordjes definitief zijn verhangen?’… Dr. S. Stoppels is lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool […]

Geduld in tijden van crisis

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 03 - 30 november 2020

Vanuit mijn huis heb ik zicht op het atelier van kunstenaar Ronald A. Westerhuis. Normaal gesproken maakt deze kunstenaar grote kunstobjecten van staal, waaronder het monument voor de slachtoffers van de MH17-ramp. In de eerste week van de Corona-maatregelen maakte Westerhuis een heel ander werk. Op de gevel van zijn omvangrijke atelier verscheen op een […]

Jezus

Het uur van Jezus

Uit Herademing 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

Halszaak en dwaalweg Het uur van de dood De dood kent tijd noch uur. Het sterven daarentegen kan zich rekken van enkele momenten tot dagen. Het ophouden van het leven is altijd maar één enkel moment. Een moment dat men nooit kan grijpen. Bij het overlijden van mijn vader mocht ik mijn hand op zijn […]

Flitsen van eeuwigheid

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

Alles is er tegelijk en op een volkomen wijze ‘Stel je voor dat je eeuwig zou moeten leven, dat is toch verschrikkelijk? Je zou je dóód vervelen!’ Aldus de schrijver Maarten ’t Hart in een recent interview in het zaterdagse magazine van de Volkskrant. Het geloof in de eeuwigheid kan zich in onze tijd niet […]

Een wereld zonder einde!

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

Je wandelt op een mooie zomeravond door een dorp of stadje in Zuid-Frankrijk. Op het plein zie je een leuk terras. In Arles bijvoorbeeld, zoals geschilderd door Vincent van Gogh. ‘Zullen we daar gaan zitten?’, zeg je tegen je lief, ‘ik heb trek in een glaasje en er is plek genoeg.’ Je strijkt neer en […]

Wie voelt zich geroepen? Een profetisch perspectief op heilige strijd

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Het meest intrigerende aspect van De Graafs boek Heilige strijd is precies het aspect dat de titel heeft gehaald, namelijk ‘heilige strijd’.1 Waar haalt een terrorisme-expert in tijden van religieus gemotiveerd extremistisch geweld de euvele moed vandaan op te roepen tot een heilige strijd?

Seculariteit

Theologisch veiligheidsdenken: een kritische reflectie aan de hand van Bultmann

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

In Heilige strijd ontwikkelt Beatrice de Graaf een visie op het kwaad. Het seculiere denken kan daarmee slecht uit de voeten, omdat het probeert het kwaad te beheersen met beleidsmatige, bestuurlijke en wetenschappelijke taal, die het kwaad vooral buiten de orde plaatst als iets dat er niet hoort te zijn.

Jezus

Evangelie en cultuur in een veelvormige werkelijkheid

Uit TussenRuimte 2017 - nummer 01 - 19 augustus 2020

In de bezinning op zending maar ook op internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking in onze (post)moderne wereld, blijft de vraag naar de verhouding tussen het Evangelie en de cultuur ons bezighouden. Dit artikel schetst een aantal manieren waarop het Evangelie in het leven van christenen en de kerk vruchtbaar vorm kan krijgen.

Koninkrijk

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 11 - 6 augustus 2020

Een belangrijk kernwoord in het Nieuwe Testament is het Griekse woord basileia. Dat wordt in onze bijbels meestal vertaald als ‘koninkrijk’. We komen het tegen in de uitdrukkingen koninkrijk van God en koninkrijk van de hemel. Dit zijn twee uitdrukkingen voor hetzelfde. Maar wat is de precieze betekenis ervan?