Rubriek: Wereldgodsdiensten

Heilige stad

Uit Open Deur 2018 - nummer 02 - 11 september 2020

Jeruzalem, de heilige stad… Ja, het woordje ´heilig´ kom je er veelvuldig tegen. Holyland Hotel, Holyland Tours, Holyland Travels. Joodse en Palestijnse ondernemers in de toeristenindustrie begrijpen dat je met ‘Holy’ aansluit bij een ideaalbeeld, dat onder heel veel ‘heilige landlopers’ leeft. Als ‘heilige stad’ is Jeruzalem allereerst een religieuze bestemming, een einddoel voor pelgrims […]

De geheime muur

Uit Open Deur 2017 - nummer 01 - 11 september 2020

Er is een zeer oud verhaal in het Oosten dat gaat over een geheime muur. Deze muur stond er al eeuwen. Velen hadden al geprobeerd hem te beklimmen, maar slechts enkelen waren daarin geslaagd. Allen die op de muur waren geklommen om aan de andere kant te kijken, zagen iets waardoor zij begonnen te glimlachen, […]

Vrijheid van lijkbezorging? Religie, democratische rechtsstaat en de wet op de lijkbezorging

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 04 - 31 augustus 2020

Actuele en maatschappelijke discussies (over de regie) over het menselijk leven, die zowel het begin als de voltooiing ervan omvat, gaan ook over de grondrechten in het algemeen en de godsdienstvrijheid in het bijzonder. Voor de één is die vrijheid grondwettelijk te ruim gesteld terwijl de ander zich juist in zijn of haar vrijheid beperkt voelt, of dat nu terecht is of niet. Emoties zitten diep en komen aan de oppervlakte als grondrechten botsen.

Levenskunst

Enkele gedachten vanuit het boeddhisme

Uit Handelingen 2019 - nummer 04 - 28 augustus 2020

Het boeddhisme is populair in het Westen. Dit mag een modeverschijnsel lijken, er is ook sprake van een serieus westers boeddhisme dat de maatschappij in vele vormen weet te bereiken. Het westers boeddhisme moet eigenlijk gezien worden als een eigen zelfstandige ontwikkeling. Opmerkelijk is dat dit boeddhisme in het Westen doorgaans niet als een ‘religie’ wordt beschouwd.

Zingeving

Je laven aan die rijke, veelkleurige diversiteit

Uit Handelingen 2019 - nummer 03 - 28 augustus 2020

Aan het eind van dit themanummer is het goed terug te blikken op de verschillende bijdragen in dit rijke Handelingen-nummer. Rijk, omdat het de prachtige diversiteit laat zien van geloven in Nederland anno 2019.

Zingeving

Het veelkleurige palet van meervoudige religiositeit in Nederland

Uit Handelingen 2019 - nummer 03 - 28 augustus 2020

In ons multireligieuze land zijn behalve de basiskleuren van de grote religieuze tradities ook steeds meer mengkleuren te zien. Dan gaat het om mensen die zich laten inspireren door meer dan één religieuze traditie en hun leven daarmee op creatieve wijze inrichten.

Inclusie | Intercultureel

‘Een beter besef van migratie is noodzakelijk’

Uit Handelingen 2019 - nummer 01 - 28 augustus 2020

Leo Lucassen is directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar Global Labour and Migration History aan de Universiteit Leiden. Samen met Henk van Houtum publiceerde hij het boek Voorbij Fort Europa. Een nieuwe visie op migratie (2016). Samen met Paul Scheffer en Ernst Hirsch Ballin is hij uitgever van de essaybundel Regie over migratie. Naar een strategische agenda van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2018). Onlangs verscheen in geheel herziene en geactualiseerde editie Vijf eeuwen migratie, waarin Leo en Jan Lucassen meningen over de lange en rijke Nederlandse migratiegeschiedenis toetsen aan de historische feiten.

Onze dagelijkse tortilla

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 01 - 25 augustus 2020

Eten, voedsel, is een element dat onze Maya-volken in CentraalAmerika als inherent zien aan onze samenleving, aan ons gemeenschapsleven – zowel in familieverband als individueel. We voeden ons met de tortilla en met de manier waarop we de schepping onderhouden.

Een iftar in Zoetermeer

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 01 - 25 augustus 2020

In Zoetermeer staan sinds 2005 twee religieuze gebouwen vlak bij elkaar, aan hetzelfde pleintje in de wijk Meerzicht: de moskee Al Qibla en kerkelijk centrum De Oase. Al Qibla is een moskee met een Marokkaanse achtergrond, De Oase een protestantse gemeenschap, onderdeel van een protestantse wijkgemeente in Zoetermeer. Beide buren hebben een goede verstandhouding en nemen deel in het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ).

Communalisme ontsluierd

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 02 - 24 augustus 2020

Tussen 23 februari en 1 maart waren de noordoostelijke stadswijken van New Delhi het toneel van geweld. De strijdende partijen waren hoofdzakelijk verdeeld langs religieuze lijnen en het geweld was gericht tegen de islamitische minderheid. De rellen kostten 53 personen het leven, waarvan twee derde moslim was. Uit ooggetuigenverslagen en filmopnames bleek dat de politie zich had geschaard achter de (hindoe-)geweldplegers. De gebeurtenissen uit die laatste week van februari 2020 moeten echter worden gezien in een breder historisch perspectief. De wortels van islamofobie en religieus fundamentalisme, inclusief geweldsuitbarstingen tegen minderheidsgroeperingen, moeten we zoeken in het koloniale verleden van India.