Rubriek: Wereldgodsdiensten

Inclusie | Intercultureel

‘Er zijn altijd meer mensen van vertrouwen dan van wantrouwen’

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 02 - 24 augustus 2020

‘Media en politici laten ons vaak geen werkelijkheid zien, zij verkopen ons vooral een beeld van de ander. Zij zijn gebaat bij een ‘wij’ en een ‘zij,’ constateert spreker en schrijver Enis Odaci. ‘Door de ontmoeting kun je dat beeld met de verhalen van die ‘andere’ mensen nuanceren. De ontmoeting beschermt je tegen populisme.’

Oecumene

Getuigenis en dialoog ter discussie: Kerk in relatie tot niet-christelijke godsdiensten

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 03 - 21 augustus 2020

Hebben wij als christenen iets unieks in handen of is het heil ook te vinden in andere godsdiensten? Hoe verhouden getuigenis en dialoog zich tot elkaar? Deze discussie ontging ook de missiologische tijdschriften De Heerbaan en later Wereld en Zending niet.

Inclusie | Intercultureel

Vreedzame bahá ís en de verschrikkingen in Iran en Jemen

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 02 - 20 augustus 2020

Christenen zijn lang niet de enige religieuze groepering die wereldwijd worden vervolgd om hun geloof. Een religieuze minderheid die het misschien wel het zwaarst te verduren heeft, zijn de bahá’ís. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zeven miljoen bahá’ís, van wie er 1550 in Nederland wonen.

Mensen in beeld

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 02 - 20 augustus 2020

Nigeria is een van de meest complexe landen in Afrika. Christenen hebben er te maken met vervolging, met name in het overwegend islamitische noorden en midden van het land.

De mensen van Ibrāhīm

Uit Schrift 2019 - nummer 02 - 13 augustus 2020

Vaak wordt in oproepen voor interreligieuze ontmoeting verondersteld dat de persoon van Abraham kan inspireren tot onderling begrip. Immers, joden, christenen en moslims ‘hebben wat’ met de verhalen rondom deze oervader van het geloof. A

Diversiteit | Inclusie

Ik noem mij christen in onze kleurrijke samenleving

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 11 - 6 augustus 2020

Om andersgelovigen niet te laten verdwalen in het oerwoud van christelijke richtingen, kan het helpen en duidelijkheid geven jezelf gewoon ‘christen’ te noemen…