Rubriek: Ziekte

Ziekte

Pest en corona uit Gods koker?

6 september 2021

Was de pest een rechtvaardige straf van God? En de coronapandemie? Een vraag die niet eens zou mogen opkomen bij Christenen – laat staan positief beantwoord zou mogen worden.

Ziekte

Pest en huidvraat, paniek en uitstoting

Uit Schrift 2021 - nummer 02 - 13 augustus 2021

De pest of welke plaag zo ook aangeduid wordt, is een vast gegeven in het leven in Bijbelse tijden. We bekijken de verhalen, gebeden en profetieën die iets laten zien van de rol die epidemieën spelen. In het tweede deel van deze bijdrage gaan we specifiek in op ‘huidvraat’, een verzamelterm voor allerhande huidziekten. De Schrift bevat gedetailleerde procedures voor de omgang daarmee. Daarin zijn quarantaine, isolement en zelfs langdurige of permanente uitsluiting uit de gemeenschap voorgeschreven. In de verhalen gaan we op zoek naar het leven van ‘melaatsen’.

Jezus | Ziekte

Jezus op afstand

Uit Schrift 2021 - nummer 02 - 13 augustus 2021

Je kunt zomaar de gedachte hebben dat Jezus altijd en overal op straat tussen mensen te vinden was. Die gedachte echter gaat onderuit als je de moeite neemt een heel Evangelie door te lezen. Voor dit artikel koos ik voor het Evangelie volgens Markus, om in zijn verhaal te zien waar, wanneer en zo mogelijk waarom Jezus voor anderen even niet dichtbij, maar op afstand was. Daarnaast kijken we ook naar mensen om hem heen die op afstand zijn of worden gehouden. Bewust, dat wil zeggen: met goede redenen, of door de situatie waarin ze verkeren.

Ziekte

Lourdes een bedevaart

Uit Laetare 2020 - nummer 05 - 13 februari 2021

Een lange rij mensen schuifelt voetje voor voetje langs een holte in de rotswand. Boven hen een beeld van Maria. Net voor de holte staat een altaar, maar de mensen concentreren zich op de rotswand. De meesten strijken met hun hand over de rots. Vele honderden miljoenen handen hebben in honderdvijftig jaar de rots glad gemaakt. Een enkeling drukt zijn lippen op de rots. Sommigen hebben een foto bij zich die ze ook op de rots drukken. Velen maken een kruisteken. In een enorme ondergrondse kerk vieren twintigduizend gelovigen de mis. Liederen, gebeden en de Schrift klinken in het Italiaans, Frans, Spaans, Engels, Duits en Nederlands. De refreinen van de liederen kunnen door iedereen meegezongen worden.

Ziekte

Schaduw-mens zijn, dat doet pijn

Uit Open Deur 2021 - nummer 01 - 2 februari 2021

Gezondheidscheck, teststraat. Positief. Negatief. Quarantaine. Bron- en contactonderzoek. Het is een nieuwe rituele dans, en we dansen hem allemaal. Jong, oud, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Het doet me denken aan de voorschriften over ‘huidvraat’ in het bijbelboek Leviticus. Huidvraat is een woord dat speciaal voor de Nieuwe Bijbelvertaling is bedacht, om een ziekte aan te […]

Ziekte

‘Mijn huidaandoening is een enorme zoektocht’

Uit Open Deur 2021 - nummer 01 - 1 februari 2021

Acht jaar geleden stond Elfriede (61) op een kruispunt in haar leven. Ze heeft toen de stap gezet om haar huidaandoening om te zetten in haar kracht. Ze startte haar eigen bedrijf in UV-beschermende producten voor mensen met zon-gerelateerde aandoeningen. Sinds haar veertigste heeft Elfriede Chronische Discoïde Lupus Erythemathodes. In de volksmond beter bekend als […]

Ziekte

Wat we (niet) leerden van eerdere epidemieën

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

Leprazending en Covid-19 in het digitale tijdperk ‘Voldoen de huidige maatregelen?’ Op die vraag reageert viroloog en hoogleraar Jaap Goudsmit in Medisch Contact (uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) van 23 april met betrekking tot Covid-19. Hij zegt onder andere: ‘Dat weet ik niet. We gaan op modellen af, gebaseerd op […]

Ziekte

Kwetsbaarheid en wederkerigheid ten tijde van pandemie

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

Als pastor van een kleine protestantse kerk in Ieper, België, heb ik samen met mijn gemeente intensief nagedacht over kwetsbaarheid. Of beter gezegd: intensief kwetsbaarheid geleefd. In dit artikel reflecteer ik aan de hand van onze ervaringen op de betekenis van kwetsbaarheid in het missionaire getuigenis. Pastor in coronatijd De coronacrisis versterkt en verdiept al […]

Ziekte

Vieringen voor mensen met dementie

Uit Laetare 2020 - nummer 04 - 28 oktober 2020

Stilletjes komt ze de omgebouwde vergaderruimte van het verpleeghuis binnen geslopen. Beschroomd neemt ze plaats naast haar moeder met dementie, die bij de kleinschalige kerkdienst aanwezig blijkt te zijn. Ik heet haar met een knipoog welkom, maar laat me niet verstoren. Totdat ik haar bij de gezongen geloofsbelijdenis plotseling zie huilen. Na afloop komt ze […]

Ziekte

De einder is het einde niet

Uit Herademing 2018 - nummer 04 - 21 oktober 2020

De illusie van autonomie Of het taalkundig gezien klopt betwijfel ik, maar zoals ‘mooier’ meer is dan ‘mooi’, zou je ‘einder’ als almaar vergrotende trap van ‘einde’ kunnen opvatten. De einder is de lijn tussen de aarde en de hemel die op een definitieve eindstreep lijkt, maar het niet is. Naarmate je dichterbij komt schuift […]