Rubriek: Zingeving

Zingeving

Eén grote samenspraak

Uit Herademing 2019 - nummer 02 - 2 augustus 2021

Wat is de grondmelodie in het werk van Etty Hillesum? Tom Jorna ervaart haar oeuvre als een mystieke symfonie, waarin uiteindelijk de vele thema’s en melodieën uitmonden in één grondmelodie: God die liefde is en liefde doet uitdelen. ‘Laten we luisteren hoe uit al haar thema’s, diepe tonen, dissonanten en harmonie, gaandeweg die grondmelodie steeds helderder gaat klinken.‘

Zingeving

Franciscus herstelt Gods huis

Uit Herademing 2020 - nummer 02 - 30 juli 2021

Het is een bekend verhaal: Franciscus restaureerde met zijn eigen handen enkele Umbrische kerkjes. Het werk aan het herstel van Gods huis is het antwoord op zijn roepstem om de heilige ruimte van de kerk in te richten en te koesteren. Een ander bekend verhaal – Franciscus’ kus aan een melaatse – laat een andere heilige ruimte zien. De ruimte in de uitgesloten ander. Ook die eerbiedigde hij.

Zingeving

‘Ik leef omdat ik zing’

Uit Open Deur 2021 - nummer 06 - 30 juli 2021

De stem, onze stem, mijn stem. Zij haalt ons altijd weer uit het dal van het leven en tilt ons op…   Een maand voordat ik ga emigreren, val ik. Ik val op m’n rug en begrijp niet wat er gebeurt. Ons huis is verkocht, Tjerk, mijn man, vertrekt al naar Frankrijk en ik blijf […]

Zingeving

Ik sta op wacht

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 23 juli 2021

Van de 38 jaar bij de Koninklijke Marine bracht Matthieu J.M. Borsboom vele jaren op zee door. Maar hij was ook langdurig in Afghanistan. Vele uren stond hij op wacht: op de brug van schepen, varend en aan de wal, en op kazernes. Het geloof als leidend principe – hij groeide op in een warm nest, een rooms katholiek gezin met een oecumenische inslag – heeft hem hierbij altijd vergezeld. Herademing vroeg hem, als oud beroepsmilitair én actief rooms-katholiek, om een bijdrage voor dit themanummer ‘Waken’.

Zingeving

De roep tot het eeuwig leven

Uit Herademing 2018 - nummer 04 - 23 juli 2021

Edith Stein heeft in haar leven veel gebeden, gemediteerd en nagedacht. Altijd ging het haar om de zin en waarheid van ons bestaan, ons leven met en voor anderen en ons leven met God. Ook dacht ze na over het oneindige, het eeuwige leven. Zij was in staat haar leven en leer, daden en woorden met elkaar te verbinden. Hierin ligt voor ons een uitnodiging tot waarachtigheid en oprechtheid, een aansporing tot eerlijkheid ten opzichte van elkaar, onszelf en God. Wat dit betreft is Edith Stein ons sprekend voorbeeld.

Zingeving

Godsdienst is meerstemmig

Uit Herademing 2019 - nummer 02 - 23 juli 2021

Saskia Hoogervorst (1972) groeide op in een muzikaal en gelovig gezin. Haar vader was kerkmusicus, haar moeder kleuterjuf en zij studeerde later theologie. Dit heeft het leven van Saskia diepgaand beïnvloed. Ze ging naar het conservatorium en haalde recentelijk een lesbevoegdheid om godsdienst/levensbe-schouwelijke vorming te kunnen geven. Saskia vertelt over haar leven met muziek en de betekenis van polyfonie daarin.

Zingeving

Heb jij ook een Adam?

Uit Herademing 2020 - nummer 01 - 23 juli 2021

In De Arkgemeenschap ontmoette psycholoog, theoloog en hoogleraar Henri Nouwen de gehandicapte Adam. Dankzij de zorg voor hem kreeg Nouwen het thuis waarnaar hij zo verlangde: “Niet alleen een thuis samen met aardige mensen, maar een thuis ook in mijn eigen lichaam, in het lichaam van de gemeenschap, het lichaam dat de Kerk is, en ook in het lichaam dat God is.”

Zingeving

Leren geloven, hopen en liefhebben – de kern van kerk-zijn

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 04 - 30 april 2021

Geloven en samen kerk-zijn is te leren. Sterker wellicht: dat móeten we leren… en ervaren we tegelijk als een levenslange reis. Wat is daarbij de juiste koers?

Rituelen

Recente ontwikkelingen in kinderen jongerenwerk en jongerencatechese

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 04 - 30 april 2021

Hoe zullen kerkgemeenschappen hun jongeren inwijden? Hen leren en vertrouwd maken met wat de kerk gelooft en is en inspireert? En zoals alles in de tijd anders wordt: hoe proberen de kinderen jongerenwerkers dat vandaag te doen…?

Kerk in de wereld

Burn-out als maatschappijkritiek

1 februari 2021

Behalve met de pandemie van COVID-19 hebben we te maken met een epidemie van burn-out. Om daar iets tegen te doen, wordt veelvuldig geroepen dat zingeving van belang is. Maar hoe kun je nu je leven zingeven, als je geen zin in je leven ervaart? Mensen met burn-out geloven het niet eens als anderen zeggen dat je leven zin heeft. Erik Borgman gaat enkele achterliggende oorzaken na en denkt na over de rol van kerk en godsdienst.