Menu

None

Taizé liederenboek, herzien en uitgebreid, met solo's!

adem in ons taizé liederenboek

De liederen in Adem in ons helpen mensen tijd door te brengen in Gods aanwezigheid. De liederen zijn verstillend en geven een meditatieve dimensie aan het gebed. 

De liederen kunnen in verschillende situaties worden gebruikt. Behalve voor vieringen ‘in de stijl van Taizé’ kunnen ze ook bruikbaar zijn om een contemplatieve kleur te geven aan bepaalde momenten in andere kerkelijke vieringen. Bijvoorbeeld tijdens het avondmaal, de communie, na een schriftlezing of een moment van stilte.

Vervolg op het Taizé – liederen- en gebedenboek
Adem in ons. Taizé liederenboek, is het vervolg op de Nederlandstalige Taizébundel die in 2008 verscheen. In het Franse Taizé ontstonden weer nieuwe liederen. Adem in ons is aangevuld met een selectie daaruit, zodat er nu 145 liederen zijn opgenomen, waarvan er 85 in het Nederlands zijn vertaald. Daarnaast bevat dit boek bij heel wat liederen ook nieuwe solo’s in het Nederlands. 

In de inleiding van het Taizé liederenboek wordt beschreven hoe men een gebedsviering in Taizéstijl kan voorbereiden.


Taizé liederenboek

adem in ons taizé liederenboek

Adem in ons is een herziene en aanzienlijk uitgebreide bundel Taizéliederen. In 2008 verscheen een bundel met Nederlandse vertalingen en solo’s bij 125 veelgezongen liederen uit Taizé. Samen met de broeders van Taizé heeft Gert Landman enkele tot dusver onvertaalde liederen voorzien van een Nederlandse tekst, enkele nieuwe Nederlandse solo’s toegevoegd en veel bestaande vertalingen en solo’s herzien. Ook de 23 nieuwe liederen die sinds 2008 in Taizé zijn ontstaan, zijn in deze bundel opgenomen, voor het merendeel met een Nederlandse vertaling.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden