Christendom: heilige teksten en vereerde geschriften

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (paperback): De alleen wijze GOD

Auteur: André Piet

Tevergeefs had Paulus al vaak geprobeerd om in Rome het Evangelie te brengen. Terwijl hij nog in Korinthe is en op het punt staat naar Jeruzalem te gaan, schrijft hij de Romeinen aan over zijn voornemen om hen eindelijk eens te bezoeken. Deze langste brief van de apostel is een blauwdruk van het Evangelie, dat hij zo graag in Rome wilde toelichten. In dat E[...]

Boek (paperback): Valsheid in Geschrifte

Auteur: Jacob Slavenburg

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?

Pas generaties na Jezus' dood werden de evangeliën samen­gesteld do[...]

Boek (ebook): Valsheid in geschrifte

Auteur: Jacob Slavenburg

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?

Pas generaties na Jezus' dood werden de evangeliën samen­gesteld do[...]

Boek (paperback): Zielig is niet geestig

Auteur: André Piet

Anderhalf jaar arbeidde Paulus in de Griekse havenstad Korinthe. Tijdens dat verblijf ontstond rond het Goede Bericht dat hij verkondigde, een gemêleerde kring van gelovigen. Als Paulus na zijn vertrek in de stad Efeze arriveert, bereiken hem berichten en vragen vanuit Korinthe. De 1e Korinthe-brief is Paulus’ antwoord daarop.

De brief geeft e[...]

Boek (ebook): Het visioen van Mattheüs

Auteur: Bas van den Berg

Het visioen van Mattheüs is ontstaan onder de inspirerende begeleiding van Bas van den Berg. Centraal staan vier bronverhalen over het begin van het evangelie naar Mattheüs. Deze verhalen gaan over de wording van een nieuwe gemeenschap en starten met de geboortegeschiedenis van Jezus van Nazareth. Ze worden gelezen als inspiratieverhalen voor zinzoekers in[...]

Boek (ebook): Lezen in het licht van de Geest

Auteur: Arjan Witzier

Lezen in het licht van de Geest van Arjan Witzier is een interessant proefschrift over de manieren waarop de Heilige Geest betrokken is in het verstaan van de Bijbel. Het hoofddeel bestaat uit een gedetailleerde exegese van relevante nieuwtestamentische teksten. Denk aan Paulus’ uitspraak dat een ongeestelijk mens de dingen van de Geest niet ka[...]

Boek (hardback): The Book of Kells

Auteur: Donncha MacGabhann

Sublime calligraphy, marvellous art, and amazing initials, have charmed and captivated the audience of the Book of Kells for over twelve hundred years. This remarkable illuminated Gospel book attracts the attention of scholars as well as those more generally interested in the fabulous artefacts of the past. Everybody knows it was made by an extensive team o[...]

Boek (paperback): The Book of Kells

Auteur: Donncha MacGabhann

Sublime calligraphy, marvellous art, and amazing initials, have charmed and captivated the audience of the Book of Kells for over twelve hundred years. This remarkable illuminated Gospel book attracts the attention of scholars as well as those more generally interested in the fabulous artefacts of the past. Everybody knows it was made by an extensive team o[...]

Boek (paperback): Het geheim van Jezus van Nazaret

Auteur: Eugen Drewermann

In ‘Het geheim van Jezus van Nazaret’ geeft Eugen Drewermann op een openhartige wijze inzicht in wat voor hem de essentie is van het christelijk geloof. Aanleiding daartoe zijn vragen van jongeren, maar dit boekje is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een zinvolle omgang met bijbelse beelden die betrokken zijn op de wereld van nu. Eugen Drewerm[...]

Boek (paperback): Lezen in het licht van de Geest

Auteur: Arjan Witzier

Lezen in het licht van de Geest van Arjan Witzier is een interessant proefschrift over de manieren waarop de Heilige Geest betrokken is in het verstaan van de Bijbel. Het hoofddeel bestaat uit een gedetailleerde exegese van relevante nieuwtestamentische teksten. Denk aan Paulus’ uitspraak dat een ongeestelijk mens de dingen van de Geest niet ka[...]