Geweld, intolerantie, en vervolging in het verleden