Nederlands

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (ebook): Tussen erfgoed en eredienst

Auteur: Elza Kuyk

Some multiple-used city churches are neither fully in use by a faith community nor fully allocated to new forms of use, but are shared by both a (protestant) faith community and secular users. By sharing the church building, the diverse users and communities get in touch with each other. Eventual (slight) offenses between them can often be traced back to the[...]

Boek (hardback): Tussen erfgoed en eredienst

Auteur: Elza Kuyk

Vanwege ontkerkelijking laten veel protestantse geloofsgemeenschappen hun kerkgebouwen los, maar in sommige gevallen blijven zij na overdracht van het eigenaarschap (een deel van) het kerkgebouw gebruiken voor hun erediensten. De aanwezigheid van andere gebruikers heeft gevolgen voor de beleving van de geloofsgemeenschap. Eigenaar en geloofsgemeenschap verho[...]

Boek (hardback): Voor het hogere bestemd

Auteur: Marieke Smulders

Nijmegen telde in de twintigste eeuw drie katholieke jongensinternaten met landelijke aantrekkingskracht: het Canisius College, het Dominicus College en de Nebo. Hier vormden paters een katholieke mannelijke elite aan de basis. De leerlingen, katholieke jongens in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar, werden volgens een beproefde combinatie van humaniora[...]

Boek (ebook): Voor het hogere bestemd

Auteur: Marieke Smulders

Nijmegen telde in de twintigste eeuw drie katholieke jongensinternaten met landelijke aantrekkingskracht: het Canisius College, het Dominicus College en de Nebo. Hier vormden paters een katholieke mannelijke elite aan de basis. De leerlingen, katholieke jongens in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar, werden volgens een beproefde combinatie van humaniora[...]

Boek (paperback): Zing de zee

Auteur: Keiland

32 eigentijdse liederen met muzieknotatie.
De spiritualiteit van Keiland is aards, vrolijk-vroom, zoekend, lijfelijk en dichtbij.
Keiland begon in 2008: een week lang kunst, kerk en kamperen op Terschelling.
Door de jaren heen is er nieuwe muziek geschreven voor de vieringen die deel uitmaken van Keilands dagritme.
Dit boekje bundelt [...]

Boek (hardback): Lexicon Bijbels Grieks

Auteur: Johan Murre

HERDRUK verschijnt op 20 mei 2023. Meer dan tweeduizend pagina’s in twee delen, met alle woorden in het Nieuwe Testament en de Septuaginta. De Septuaginta is een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel door Joodse geleerden tussen de derde en eerste eeuw v.Chr. De laatste jaren krijgt de Septuaginta steeds meer belangstelling, omdat die vertaling is geb[...]

Boek (hardback): Altijd hetzelfde lied

Auteur: Gerard Swüste

Vijfde druk. In hedendaags taalgebruik, met verrassende eigentijdse formuleringen en dicht bij de grondtekst, laat Gerard Swüste de psalmen klinken als de liederen van de mens van altijd, met zijn eeuwige thema's. De meeste psalmen mogen dan meer dan 2500 jaar oud zijn, de mens blijkt sindsdien in wezen niet veel veranderd en de psalmen zijn daarmee nog ste[...]

Boek (paperback): Gemeenschap en andersheid

Auteur: Ioannis D. Zizioulas

“Verrukkelijke, diepgravende theologie die je aan het denken zet” TROUW - “Beste religieboek 2019” volgens Sjoerd Mulder

‘Anders zijn’ en ‘de ander zijn’ horen onlosmakelijk bij ‘jezelf zijn’ – dat geldt voor zowel God als de mens en al het andere. Dat roept vragen op: hoe kunnen God en de wereld, die zo anders zijn, toch [...]

Boek (hardback): Radicaal kloosterleven

Auteur: Brian Heffernan

Dit boek vertelt de geschiedenis van de ongeschoeide karmelietessen in Nederland sinds de negentiende eeuw: katholieke zusters die naar het voorbeeld van Teresa van Avila (1515-1582) in slotkloosters leefden. In de tijd dat Nederland een modern land werd, bloeide ook het contemplatieve kloosterleven. Vrouwen en mannen zonderden zich af van de wereld en richt[...]

Boek (hardback): Geloof laat een Muur vallen

Auteur: Christian Führer

'Geloof laat een Muur vallen' vallen is een uniek document waarin een van de grootste politieke omwentelingen van de vorige eeuw een persoonlijk gezicht krijgt. Onder het totalitaire, atheïstische DDR-regime groeide de Oost-Duitse lutherse predikant Christian Führer (1943-2014) uit tot een van de bekendste leiders van de tegenbeweging. Zijn Nikolaikerk in[...]