Centrum voor Israëlstudies

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie | Prediking

Preek Genesis 45:7 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2021 | R. van de Kamp | Preek of meditatie | Vertrouwen | Israël

Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Genesis 45:7 Gemeente van Jezus Christus, Is dat nodig, een aparte Israëlzondag? Hebben wij als nieuwtestamentische gemeente dan iets met Israël? En nog méér: heeft Gód […]

Liturgie | Praktische theologie

De tien geboden in de eredienst

Centrum voor Israëlstudies 2021 | S.J. van der Vlies | Artikel, Overige artikelen | Israël

In veel gemeenten kent de liturgie van de ochtenddienst de lezing van de Tien Geboden. Die wordt dan meestal gelezen aan het begin van de kerkdienst, uit Exodus 20, vóór de Schriftlezing en gevolgd door een Psalm. Veel kerkmensen horen de vertrouwde klanken van de wet en luisteren nauwelijks. Behalve als het net even iets […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Genesis 18:17-19 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2016 | Aart Brons | Preekschets | Verbond | Israël

Op de Israëlzondag denken we na over de bijzondere plek die het volk Israël heeft gekregen. Eén van de teksten die daarover spreekt is Genesis 18:17-19. Het gaat daar over verkiezing én roeping van Abraham en zijn volk, over voorrechten én plichten. Ik concentreer me op deze verzen, maar kijk ook kort naar het vervolg […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Psalm 19 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2015 | Redactie | Preekschets | Israël

Inleiding – “Hoe zullen wij Hem ontmoeten?” Onlangs gaf het Centrum voor Israëlstudies een boek uit met de titel: ‘Hoe zullen we Hem ontmoeten?’ Deze publicatie gaat over de tempel, als plaats voor de ontmoeting met God. Op Israëlzondag stellen we dezelfde vraag. Deze keer staat echter niet de tempel, maar de Tora in het […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Deuteronomium 6 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2013 | J.E. van Maanen-Witteveen | Preekschets | Jodendom | Israël

Gods gemeente(t)huis – Leren van de Joodse huisgodsdienst ‘Men moet ’s morgens opstaan met de kracht van een leeuw om zijn Schepper te dienen’. (Openingswoorden uit de Sjoelchan Aroech, samenvatting van de Joodse leer door Jozef Karo) Volgens de Joodse traditie is het de plicht van iedere vader zijn zoon niet alleen te laten besnijden […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Exodus 16: 22-30 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2012 | Aart Brons | Preekschets | Rust | Israël

Inleidend Deze preekschets is geschreven met het oog op de Israëlzondag 2012. Als thema is gekozen: ‘Rust in een 24/7 economie’. Op Israëlzondag (eerste zondag in oktober) wordt van oudsher in vele kerken in ons land aandacht gegeven aan de verhouding van de kerk ten opzichte van het Joodse volk. Als kerk mogen we getuigen […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Genesis 41 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2006 | Aart Brons | Preekschets | Israël

Thema: Uit de droom geholpen Wat is er toepasselijker op Israëlzondag dan om met Israël in de Tora te lezen? Op deze Israëlzondag willen we ons laten leiden door de Jozefgeschiedenis uit Genesis 41, waarbij Jozef vooral als uitlegger van dromen door God getoond wordt. In het synagogale leesrooster maakt Genesis 41 onderdeel uit van […]