Credo

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

Geboren en gelijk aan God

Credo 2011 | Wim Scheltens | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De manier van zeggen is ook belangrijk. Paulus kan indrukwekkend spreken. Zo laat Paulus aan de Filippenzen in zijn tweede hoofdstuk een fantastisch getuigenis horen. Brieven werden voorgelezen in de gemeente. Zoals wij de Schriften hardop lezen in de kerk. Over Jezus laat hij geen mist verschijnen: “Hij die de gestalte van God had, hield […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Zie de Mens

Credo 2011 | L. Kramer | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus…. Eén van de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijdt dat Jezus Christus geleden heeft onder – dat wil zeggen ten tijde van – Pontius Pilatus. Pilatus was toen de hoogste vertegenwoordiger in Judea van het grote Romeinse Rijk. Hij was de stadhouder, de procurator, en hiertoe […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Gestorven

Credo 2011 | J.P. Strietman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Gestorven. Een klein woordje is het maar. Voor wie de apostolische geloofsbelijdenis leest of zingt, valt het niet eens op. Het klinkt gewoon mee in heel die reeks van woorden. Opgenomen in de litanie van geleden, gekruisigd en begraven. Zo van: o ja, gestorven, dat ook nog. Maar eigenlijk zouden we de adem in moeten […]

Dogmatiek | Systematische theologie

Ook in het graf is Jezus ons voorgegaan

Credo 2011 | W.A. Boer | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Gestorven èn begraven naar de Schriften Naar het getuigenis van het Nieuwe testament is aan het kruis nog onze Heer Jezus Christus gestorven. Zoals Hij tevoren had aangekondigd dat de Vader Hem macht gegeven had om het leven af te leggen, boog Hij zijn hoofd en gaf de geest, zeggende: ‘Vader, in Uw handen beveel […]