De Bijbel literair

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jesaja

De Bijbel literair 2003 | Ulrich Berges | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Israël

Een eerste benadering van het boek De grote profetische boeken van de Hebreeuwse Bijbel, Jesaja, Ezechiel en Jeremia, zijn uitstekende literaire getuigen van de oude oriëntaalse wereld. In hun poëtische schoonheid zijn zij onnavolgbaar. Profetische personen en functies waren weliswaar niet onbekend, maar het op schrift stellen, overleveren en tot boek worden van de profetische […]

Bijbelwetenschappen

Daniël

De Bijbel literair 2003 | Jan-Wim Wesselius | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Bidden

Het boek Daniël beschrijft het leven en de visioenen van Daniël, een Judese hoveling en ziener, en drie vrienden van hem in diverse korte periodes tijdens de regeringen van de Babylonische koningen Nebukadnezar (in ca. 605-603 v. Chr., misschien ook nog wat later) en Belsazar (in ca. 541-539 v. Chr.) en de Perzische koning Cyrus […]

Bijbelwetenschappen

Kolossenzen

De Bijbel literair 2003 | Geurt Henk van Kooten | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Doop

Algemene inhoud en structuur De brief aan de Kolossenzen is geschreven in een situatie waarin het christendom ten gevolge van de (paulijnse) missie wijdverspreid was geworden. Hoewel reeds Paulus zelf halverwege de jaren vijftig na Christus, aan het einde van zijn rondtocht door een groot gedeelte van het oostelijke Middellandse Zeegebied (Syrië, Turkije en Griekenland), […]

Bijbelwetenschappen

Jeremia

De Bijbel literair 2003 | Jacques van Ruiten | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

Inleiding Jeremia is het grootste boek van de schriftprofeten. In de Hebreeuwse uitgave bevat het 21.835 woorden verdeeld over 1364 verzen en 52 hoofdstukken. Het is daarmee groter dan Ezechiel (18.730 woorden) en Jesaja (16.932 woorden). In de Hebreeuwse canon komt het boek op de tweede plaats, na Jesaja en voor Ezechiël. In de Babylonische […]

Bijbelwetenschappen

Ezra en Nehemia

De Bijbel literair 2003 | Jan-Wim Wesselius | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël, Relaties

De bijbelboeken Ezra en Nehemia zien eruit als een soort dossier van tenminste vijf verschillende soorten van documenten, waarvan een deel zelfs in een andere taal dan het Hebreeuws gesteld is, namelijk in de zustertaal Aramees; met het boek Daniël is Ezra het enige bijbelboek dat voor een aanzienlijk deel in het Aramees gesteld is. […]

Bijbelwetenschappen | Ecclesiologie

Efeziërs

De Bijbel literair 2003 | Geurt Henk van Kooten | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing | Relaties, Seculariteit

Algemene inhoud en structuur De brief aan de Efeziërs naar inhoud en structuur niet begrepen worden zonder de brief aan de Kolossenzen. De schrijver van Ef., een leerling van Paulus, heeft zijn brief geschreven als een soort commentaar op Kol. en op naam van Paulus gesteld. De aanleiding om Kol. te becommentariëren werd voor hem […]

Bijbelwetenschappen

Ezechiël

De Bijbel literair 2003 | Wido van Peursen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Profeet

De drie delen van het boek Ezechiël Ezechiël behoorde tot een groep ballingen die in 597 voor Christus werd weggevoerd naar . In het vijfde jaar van zijn ballingschap werd hij in geroepen tot profeet (1:13). Zijn optreden vond gedeeltelijk plaats vóór de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus en gedeeltelijk daarna. Uit de […]

Bijbelwetenschappen

1 en 2 Kronieken

De Bijbel literair 2003 | Panc Beentjes | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Israël

Samen met Leviticus behoren I en II Kronieken vrijwel zeker tot de minst gelezen boeken van het Oude Testament. Daar liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. te beginnen is het boek Kronieken in onze bijbeluitgaven op een heel andere plaats terechtgekomen dan waar men het in de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel aantreft. In onze bijbels volgen […]

Bijbelwetenschappen | Ecclesiologie

Tessalonicenzen

De Bijbel literair 2003 | Huub van de Sandt | Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Levenseinde en rouw, Overlijden

De eerste brief aan de Tessalonicenzen Tessalonica was met ongeveer honderdduizend inwoners een bloeiende havenstad in de tijd van Paulus. Het was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië en zetel van de proconsul. Paulus probeerde hier heidenen voor het evangelie te winnen en Timoteüs en Silvanus stonden hem hierin bij. Lang heeft hij het […]

Bijbelwetenschappen

Hosea en Amos

De Bijbel literair 2003 | Richtsje Abma | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Relaties

Inleiding Hosea en Amos horen bij de twaalf kleine profeten. Tegelijk zijn Hosea en Amos, als we hen even opvatten als de schrijvers van de gelijknamige boeken, niet alleen profeten maar ook meesters in het debat. Ze uiten zich fel in hun oppositie tegen heersende misstanden en zijn bevlogen in hun heilige verontwaardiging. Ze mikken […]