Goed Gelovig

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Dogmatiek | Systematische theologie

15. Watermerk

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Doop, Rituelen

De uitvoerigheid van de Heidelbergse Catechismus als het gaat over de doop is begrijpelijk, gezien de context toen. Intussen is de betekenis en de rijkdom van de doop er niet minder op geworden. Daarom in dit hoofdstuk van ‘Goed gelovig’ vier leerdiensten waarin het belangrijkste benoemd wordt. Met toegevoegd een leerdienst over opvoeding, die in […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

14.4. Kerk voor jong en oud, rijk en arm

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 14. Over de kerk gesproken… 14.1. Geloven zonder de kerk? 14.2. Eén kerk, echt waar? 14.3. Kerk zonder Israël? 14.5. Zijn verkiezing en onze keus Heidelbergse Catechismus Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

14.2. Eén kerk, echt waar?

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 14. Over de kerk gesproken… 14.1. Geloven zonder de kerk? 14.3. Kerk zonder Israël? 14.4. Kerk voor jong en oud, rijk en arm 14.5. Zijn verkiezing en onze keus Heidelbergse Catechismus Vraag 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

14.1. Geloven zonder de kerk?

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 14. Over de kerk gesproken… 14.2. Eén kerk, echt waar? 14.3. Kerk zonder Israël? 14.4. Kerk voor jong en oud, rijk en arm 14.5. Zijn verkiezing en onze keus Heidelbergse Catechismus Vraag 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

13.5. De Heilige Geest bedroeven

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft Belijdenisgeschriften In de Heidelbergse Catechismus komen we de uitdrukking ‘de […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

13.4. Wat de Heilige Geest geeft

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

13.3. Wat de Heilige Geest zegt

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 21: Wat is een oprecht geloof? Antwoord 21: […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 53: Wat gelooft u over de Heilige Geest? Antwoord: Ten eerste dat […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

13.2. Wat de Heilige Geest werkt

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Navolging, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Belijdenisgeschriften Deze leerdienst over de werking van de Heilige Geest is […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

7. Gods goedheid en het lijden

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Kwaad, Lijden | God

In Goed gelovig treft men een serie van vijf themadiensten over de moeilijke vraag hoe er zo veel kwaad in deze wereld kan zijn, als God volkomen goed en almachtig is. Maar wat zeggen we daar eigenlijk mee? En ook: waarom wordt de ene mens wonderlijk geholpen en de ander niet? Hierbij gaat het veeleer […]