Het woord krijgen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

1. De bijbelvertelling

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

Kinderen leren de Bijbel voornamelijk kennen door mondelinge en schriftelijke vertellingen. In christelijke gezinnen krijgen ouders soms al bij de geboorte van hun kroost boekjes cadeau met bijbelverhalen. Hoe klein de kinderen ook zijn, spoedig kijken ze met interesse naar de platen van kijk- en kinderbijbels. De ark van Noach met alle beesten is bij […]

Prediking

2. De lezing of inleiding

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

We hebben nagedacht over de vertelling. Nu pakken we een ander thema bij de kop. In de christelijke gemeente worden veel lezingen (spreekbeurten, inleidingen, voordrachten) gehouden. Tijdens allerlei bijeenkomsten, zoals gemeente-avonden, vrouwenkoffieochtenden, toerustingsmiddagen, is een lezing het hoofdonderdeel. Er zijn ook spreekbeurten bij bovenplaatselijke vormen van kerkenwerk. Randvoorwaarden Als je het woord voert in je […]

Prediking

3. De meditatie en de preek

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

Het houden van meditaties en preken, overdenkingen bij het Woord van God, is een echte activiteit van de christelijke gemeente. In het verlengde van de gemeente wordt er ook gemediteerd en soms gepreekt in (christelijke) organisaties. Denk aan scholen, verpleeghuizen, ziekenhuizen of christelijke omroepen. Een preek en een meditatie lijken op elkaar. Er is wel […]

Prediking

4. Gelegenheidstoespraken

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

In de christelijke gemeente zijn nog meer gelegenheden om het woord te voeren dan tot nu toe genoemd zijn. Enige daarvan lopen wij nu langs. Er volgen praktische tips. Meestal is er een overzicht van aandachtspunten voor de opbouw van bepaalde toespraken bij. Het gaat ook om de communicatie. Opmerkingen daarover in de spreek-tech-nische zin […]

Prediking

5. Het geven en krijgen van feedback

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

Feedback krijgen is voor een spreker een noodzaak om goed en zelfs steeds beter te kunnen functioneren. Zowel positief als negatief commentaar is nuttig. Als iemand nooit iets hoort over zijn functioneren, neemt zijn prestatiemotivatie af. Als iemand alleen negatieve dingen hoort, gaat hij eerst harder en beter werken. Daarna laat hij de moed zakken. […]

Prediking

6. Omgaan met spreekangst

Het woord krijgen 2009 | Nico van der Voet | Artikel, Homiletische Artikelen | Angst | Leiderschap

We hebben nu over diverse thema’s nagedacht. Je bent gaan vertellen voor kinderen. Je hebt het advies serieus genomen dat het de laagste instap is om te leren spreken in de openbaarheid van de gemeente. Toch voel je je elke keer zenuwachtig. Het is niet zo erg als wanneer je voor volwassenen spreekt. Je hebt […]