Horen naar de stem van God

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

‘Basic structure’ en ‘moves’

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

Onderdeel van Horen naar de stem van God Opbouw van de preek volgens de homiletische theorie van David Buttrick A. Breng de oorspronkelijke ‘plot’ in kaart De preektekst vertoont altijd een eigen beweging, die de ordening van het Bijbelgedeelte bepaalt volgens de intenties van de oorspronkelijke auteur. Leg de ‘plot’ daarvan vast in minimaal 4 […]

Prediking

Werkwoordenlijsten preekdoelstellingen

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | Leiderschap

Onderdeel van Horen naar de stem van God Werkwoordenlijsten preekdoelstellingen cognitief weten begrijpen inzien kunnen onderscheiden verbanden kunnen leggen kunnen verklaren enz. affectief zich openstellen voor ervaren dat positief reageren op behoefte hebben aan getroffen zijn door innerlijk aanvaarden een positieve houding hebben t.a.v zich identificeren met enz. agogisch zich voornemen om het besluit nemen […]

Prediking

2. Preek en eredienst

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | God

Onderdeel van Horen naar de stem van God Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten. Westminster Catechismus, antwoord 1 Het is niet de preek, maar de kerkdienst die de zondagmorgen zin geeft. Richard Lischer Richard Lischer, A Theology of preaching. The Dynamics of the Gospel. Eugene […]

Prediking

3. De Drie-enige en de preek (1)

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | God

Onderdeel van Horen naar de stem van God De leer der Drie-eenheid kunnen wij niet preken, evenmin als enig ander dogma. Ze is een regel voor onze toespraak. Ze zet de verkondiger van het evangelie midden in de bijbel, tussen profeten en apostelen en onder kerkvaders of reformatoren, en zegt dan tot hem: spreek nu […]

Prediking

3. De Drie-enige van de preek (2)

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | God

Onderdeel van Horen naar de stem van God De Drie-enige communiceert Met behulp van de denkbeweging die Gunton voorstelt is het mogelijk Noordmans’ trinitarische aanzet te completeren en verdiepen. Dat is wel nodig om ruimte te maken voor een positieve waardering van de geschapen werkelijkheid. Het valt namelijk op, dat het scheppende werk van God […]

Prediking

4. De stem van de meester (1)

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen

Onderdeel van Horen naar de stem van God Als we dus het Woord in goddelijke gedaante nog niet kunnen zien en daar toch willen uitkomen, moeten we luisteren naar het Woord in menselijke gedaante. Omdat wij mensen zijn, moeten we luisteren naar het mensgeworden Woord. Hij is naar ons toegekomen, Hij heeft onze zwakheid op […]

Prediking

4. De stem van de meester (2)

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | God

Onderdeel van Horen naar de stem van God Taal als daad De genoemde overtuiging valt in iets andere woorden als volgt te formuleren: De heilzame uitwerking van de prediking van het evangelie brengt aan het licht dat God handelt door de preek. Daarom is het gewettigd te stellen dat God sprekend handelt in de preek. […]

Prediking

5. Heilig Script (1)

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | God

Onderdeel van Horen naar de stem van God Bij het verstaan van de Schrift gaat het er om via de tekenen door te dringen tot de zaak waarnaar zij verwijzen. Augustinus 1 Augustinus, Wat betekent de Bijbel? Boek II. Je vindt er immers geen leeswoorden, maar leefwoorden, die daar geen plek hebben gekregen om te […]

Prediking

5. Heilig Script (2)

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | God

Onderdeel van Horen naar de stem van God De Schrift als script Al met al is wel duidelijk dat de hermeneutische discussie van de laatste decennia een spanningsveld heeft zichtbaar gemaakt tussen de afgesloten canon en de historische bepaaldheid van de Schrift enerzijds en de mogelijkheid om Gods stem vandaag hoorbaar te maken anderzijds. De […]

Prediking

6. Een blijvende hoor- en spreekoefening

Horen naar de stem van God 2013 | Kees de Ruijter | Artikel, Homiletische Artikelen | God

Onderdeel van Horen naar de stem van God Looft God, want Hij spreekt onze taal. Liedboek 319 Eén boodschap in zoveel situaties Gepreekt wordt er al duizenden jaren. Sinds de apostolische tijd is elke zondag over de hele wereld de gemeente samengekomen om God te aanbidden, de Schrift te lezen en te horen naar de […]