Nederlands Theologisch Tijdschrift

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Roshnee Ossewaarde-Lowtoo | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

De titel Sources of the Self: The Making of the Modern Identity vat kort en krachtig het betoog samen dat vervolgens in vijf delen van het boek uitgewerkt wordt. Het omvangrijke werk biedt een verdiepte visie op de moderne mens en cultuur (moderniteit), bedoeld als alternatief voor de filosofische aanvechtingen van het menselijke zelf in […]

Systematische theologie

Islamitische jurisprudentie en embryologie: Heilige Schriften versus Joodse en Griekse artsen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Mohammed Ghaly | Artikel, Overige artikelen | Islam | Jodendom

Dit artikel bestudeert een tot op heden onbesproken hoofdstuk van de relatie tussen religie en wetenschap binnen de islamitische traditie. Het gaat hier om de visie van de dertiende-eeuwse moslimjurist Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (gest. 1285) over de ontwikkeling van de foetus en het embryo in de baarmoeder tijdens de zwangerschap.1 Deze embryologische ontwikkeling wordt niet […]

Systematische theologie

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Vertrouwen | Zingeving

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]

Systematische theologie

Protestantse preken in hun kracht en zwakheid: een quickscan

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Zingeving

Predikanten investeren veel tijd en energie aan de wekelijkse kerkdiensten. Velen van hen ervaren het voorgaan als een kerntaak binnen hun ambt en beschouwen het als een wezenlijke concretisering van hun roeping tot verbi divini minister, dienaar van het goddelijk Woord. Prediking betreft dan ook de acte van deze dienstbaarheid, in de vorm van het […]

Systematische theologie

Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Peter Tomson | Artikel, Overige artikelen | Israël

Het belang van ontdekkingen en een levenswerk In het jaar 1911 schrijft Rudolf Bultmann (1884–1976) een Forschungsbericht, een van de vele solide overzichten van recent onderzoek die hij schrijven zou.1 Aan het eind stelt hij dat het goed het zou zijn voor ons exegeten, te beseffen ‘dat wij steeds verder moeten werken, dat ook de […]

Systematische theologie

Het geding om de historiciteit van Jezus: Edward van der Kaaij in perspectief

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Jezus

In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken. Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar een mythisch verzinsel is van het vroegste christendom. Volgens Van der Kaaij hebben de eerste christenen […]

Systematische theologie

Martyrdom as a Contested Practice in Rabbinic Judaism

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Eric Ottenheijm | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

Parallels in religious practices and outlooks, as well as of continuing modes of interaction, have complicated the classic and historically neat picture of Judaism and Christianity as mother-daughter religions based on a model of the ‘parting of the ways’. A linear genealogy of Christianity as emerging from Judaism has given way to models that see […]

Systematische theologie

Jews and Christians in Conflict in Ancient Himyar (Yemen)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Pieter W. van der Horst | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

In de jaren twintig van de zesde eeuw was er gedurende enkele jaren een joods koninkrijk in Himyar (het antieke Jemen). De joodse koning, Joesoef, verklaarde de oorlog aan de christenen van de stad Najrân die gesteund werden door het christelijke koninkrijk van Ethiopië dat al lang op voet van oorlog met Himyar stond. In […]

Systematische theologie

Was de ark van Noach een ronde boot?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Bob Becking en Meindert Dijkstra | Artikel, Overige artikelen | Israël

Krantenbericht als aanleidingOp 1 januari 2010 verscheen op de website van de Britse kwaliteitskrant The Guardian een interessant cultuur-historisch artikel. Daarin werd melding gemaakt van de ontcijfering door de curator Irving Finkel van een 37 eeuwen oud kleitablet, met daarbij een bijzonder detail over de vorm van de boot in het verhaal over de grote […]

Systematische theologie

Was Abraham Kuyper een fundamentalist? Het neocalvinisme langs de fundamentalistische meetlat

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Tom-Eric Krijger | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Staatsman, emancipator, calvinist, … fundamentalist?‘Staatsman, emancipator, calvinist.’ Deze drieslag staat gebeiteld op de sokkel van het eind 2008 te Maassluis geplaatste standbeeld ter nagedachtenis aan Abraham Kuyper. Achtentachtig jaar na zijn overlijden bleek Kuyper nog net zo controversioneel te zijn als tijdens zijn leven. De lokale fractie van de Verenigde Seniorenpartij vond het niet nodig […]