Ontvouwen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Aanhef

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | God

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Spreuken 25,11 Hier doen we het voor Wie op zondagmorgen naar de kerk gaat, hoopt dat daar iets gebeurt. Gaat iemand elke zondag, dan is hij zich daar wellicht niet altijd […]

Prediking

Bibliografie

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk Allen, O. Wesley, The homiletic of All Believers. A conversational approach. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005. Allen, Ronald J., Preaching is Believing. The Sermon as Theological Reflection. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002. Alphen, Hieronymus van, Kleine gedichten voor kinderen. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1998. […]

Prediking

II B Theologie – De tekst in context

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Geest

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk De bijbeltekst is de tweede pool van de homiletische driehoek die we aan de orde stellen. In de voorbereiding komt hij direct in wisselwerking met de homiletische situatie aan de orde, maar theologisch is de tekst primair. Zonder tekst geen prediking, al zal in specifieke contexten van […]

Prediking

VI A Cultuur – Sporen van God

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

Van ‘kerk en schare’ naar ‘vreemdelingen en priesters’ In 1933 schreef O. Noordmans een artikel onder de titel ‘Kerk en Schare’. O. Noordmans, ‘Kerk en Schare’, in: Verzameld Werk deel 5, Kampen: Kok, 1984, 246-249. Dit summiere artikel heeft in de naoorlogse jaren grote invloed gekregen in de Nederlandse Hervormde Kerk bij de doordenking van […]

Prediking

II C Spiritualiteit – De prediker

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Leiderschap

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk ‘Het gaat om de tekst’ was het adagium van een tijd die, in onze perceptie nu ver achter ons ligt. De prediker is niet meer dan een instrument, een spreekbuis, en moet daarom zo min mogelijk zelf in de preek gaan zitten, met zijn beleving, vroomheid of […]

Prediking

VI B Theologie – Liturgie als levensvorm

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Rituelen

De preek focust op doorwerking in het leven, de geestelijke of redelijke eredienst volgens Romeinen 12:1-2: de eredienst in de zin van het Woord. We vatten die in dit hoofdstuk samen onder het werkwoord delen. Dat gebeurt primair op de zondag, in de apart gezette ruimte van de kerk en de geschonken tijd van de […]

Prediking

II D Praktijken

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Kerk in de wereld

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk Cultuur Good Practice Op de zondag na Kerst heeft een commissie in je kerkelijke gemeente besloten om een ‘Popmuziek’ kerkdienst te houden. Men vraagt jou een korte overdenking te verzorgen met een eigentijdse popsong als thema. Hoe ga je te werk? Als eerste verdiep je je opnieuw […]

Prediking

VI C Spiritualiteit – Preken in tijden van sprakeloosheid

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Kerk in de wereld, Seculariteit

Onze cultuur heeft weinig taal voor God. Voor velen is het verhaal van Oude en Nieuwe Testament onbekend, vreemd en bij oppervlakkige kennismaking bizar. De voorstellingswereld waar de Bijbelverhalen naar verwijzen, die het grote verhaal van God en mensen vertellen, is voor de grote meerderheid van de bevolking niet meer een onderdeel van hun verbeelding, […]

Prediking

III B Theologie – De claim van de tekst

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Leiderschap

Kunnen we daar van spreken: van de claim van de tekst, of zelfs van dé claim van de tekst? Is dat niet denken uit een oud paradigma, wat ‘na Derrida’ niet meer kan? Vgl. Phil Snider, Preaching After God, Derrida, Caputo and the Language of Postmodern Homiletics. Eugene (Oregon): Cascade Books, 2012 en René van […]

Prediking

VI D Praktijken

Ontvouwen 2017 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt, Avondmaal | Avondmaal, Rituelen

Cultuur Good practice ‘Leven en overvloed’ J.T. Bakker, In de schaduw van uw vleugelen. Preken van John Donne. Utrecht: Kok, 2012, 187 , een preek op Kerstmis 1629 naar aanleiding van Johannes 10:10, eindigt als volgt: Kom, zegt David, laten wij aanbidden (Psalm 95:6). Laten wij neerknielen voor de Heer die ons gemaakt heeft’. Nederigheid […]