Protestantse Kerk in Nederland

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor Startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Gert van de Meeberg | Preekschets | Vergeving | Kerkelijk jaar, Startzondag

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9 Schriftlezing: Psalm 34:9, 13, 14, 15 (NBV) Overige lezingen: Psalm 103:8-13 (NBV) en Kolossenzen 3:12-15 (BGT) Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: […]

Prediking

Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Krijn Hage | Preekschets | Gelijkenis | Kerkelijk jaar, Startzondag

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag. Matteüs 13:44 Schriftlezing: Matteüs 13:34-35, 44-46 Overige lezingen: Filippenzen 3:1,5-11 Thema: Het goede leven – radicale vreugde Zie ook Preekschets voor startzondag: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven Preekschetsen voor startzondag van voorgaande […]

Prediking

Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Eelco van der Veer | Preekschets | Seksualiteit | Kerkelijk jaar, Startzondag

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. 1 Korintiërs 7: 29 Schriftlezing: 1 Korintiërs 7: 29-31 Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschetsen voor startzondag van 2019 en ouder Dossier startzondag […]

Geloofsopbouw

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Protestantse Kerk in Nederland 2019 | Overig | Geloofsbelijdenis | God

Ware christelijke belijdenis van de Nederlandse Kerken, die de hoofdsom bevat van de leer van God en van de eeuwige zaligheid der zielen. Artikel 1 De enige God Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, […]