Protestantse Kerk

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Psalm 66:5a en 16

Protestantse Kerk 2019 | Jan Willem van Bart | Preekschets | Dienen | God, Kerkelijk jaar, Startzondag

Kom en zie Gods daden; Kom, luister, allen die God vrezen, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. (HSV) Psalm 66: 5a en 16 Tekst: Psalm 66 Thema: Een goed verhaal Lezingen: Jozua 4; Johannes 11: 1-6 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets Startzondag 2019 bij Lucas […]

Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Lucas 15:7

Protestantse Kerk 2019 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Gelijkenis | Kerkelijk jaar, Startzondag

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Lucas 15:7 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets Startzondag 2019 bij Ruth 1:16 van ds. M. de Vries Preekschets Startzondag 2019 bij Psalm […]

Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Ruth 1:16

Protestantse Kerk 2019 | Marjan de Vries | Preekschets | Bekering | Kerkelijk jaar, Startzondag

Maar Ruth antwoordde: “Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ruth 1:16 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets bij Psalm […]

Prediking

Startzondag 2019: Een goed verhaal

Protestantse Kerk 2019 | Redactie | Preekschets | Kerkelijk jaar, Startzondag

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. […]

Prediking

Handreiking Israelzondag 2018

Protestantse Kerk 2018 | Redactie | Overig | Conflicten, Jodendom | Israël, Jodendom

In de handreiking voor Israëlzondag 2018 van de Protestantse Kerk in Nederland vertellen verschillende jonge mensen over de bijzondere band die zij hebben met het Jodendom. “Deze kennis is een enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving”, aldus Kor Bras. Download de handreiking. Hans, Harmke, Kor en Liesbeth: vier jonge mensen onder de indruk van […]

Prediking

Preekschets en liturgische suggesties bij Marcus 8:27

Protestantse Kerk 2018 | Niels Gillebaard | Preekschets | Lijden, Media | Kerkelijk jaar, Startzondag

Voor Startzondag ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ (Marcus 8:27) Het thema van Startzondag 2018 in de Protestantse Kerk is ‘Een goed gesprek’. Marcus 8:27-33 is daarbij gekozen als focuslezing. Zie ook: Preekschets en liturgische suggesties van ds. Paul Blom bij Marcus 8:27-30, met het oog op het thema ‘een goed gesprek’ Materiaal rond […]

Prediking

Preekschets en liturgische suggesties bij Marcus 8:27-30

Protestantse Kerk 2018 | Paul Blom | Preekschets | Lijden, Missionair | Jezus

Voor Startzondag Op het oecumenisch leesrooster vinden we Marcus 8:27 – Marcus 9:1 voor de tweede zondag van september in 2018. In het bijzonder de verzen 27 t/m 29 van Markus 8 zijn goed te gebruiken bij ‘Een goed gesprek’, het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2018. Zie ook: Preekschets en liturgische suggesties voor […]

Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 10:29b – Hervormingsdag

Protestantse Kerk 2016 | Bert de Leede | Preekschets | Avondmaal | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Preekschets bij 1 Korintiërs 10, 29b – Hervomingsdag 1 Korintiërs 10:29b ‘… waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander?’ Schriftlezingen Jesaja 2:2-3 Matteüs 12:1-14 1 Korintiërs 10:14 – 11:1 Het eigene van de zondag De tekst uit de eerste brief aan de gemeente van Korinte geeft te denken […]

Prediking

Preekschets Genesis 12:1-8 – Hervormingsdag

Protestantse Kerk 2016 | Kees Burger | Preekschets | Verbond, Zegen | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Hervormingsdag Kerntekst Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Deze zondag, de 23e zondag na Trinitatis, gaat direct vooraf aan de dag van de herdenking van de gebeurtenis die herdacht wordt als begin van de Reformatie van de 16e eeuw (met opzet wordt hier van één Reformatie gesproken, ook al heeft zij zeer verschillende gedaanten […]

Prediking

Preekschets Lucas 19:1-10 – Hervormingsdag

Protestantse Kerk 2016 | Margriet Gosker | Preekschets | Bekering, Heilig, Vergeving | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Preekschets bij Lucas 19:1-10 ter gelegenheid van Hervormingsdag Schriftlezingen Genesis 12: 1-9 en Lucas 19: 1-10 Het eigene van de zondag De zondag vóór Hervormingsdag is de opmaat tot het Reformatiejaar 2016-2017. Reformatie is verandering, opnieuw in het gelid, op zoek gaan naar de bron van je geloof, staan voor je zaak, eigen verantwoordelijkheid, afbikken […]