Protestantse Theologische Universiteit

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Micha 5 in de kersttijd

Protestantse Theologische Universiteit 2019 | Riemer Roukema | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Al in de vijfde eeuw werd het begin van Micha 5 in […]

Prediking

Preken over Dordt: DL I, 9-18

Protestantse Theologische Universiteit 2021 | Redactie | Preekschets | Verbond | God

Dordtse leerregels I, 9-18 Thema: Gods initiatief en de menselijke verantwoordelijkheid Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) Leefwereld […]

Prediking

Preken over Dordt: Toelichting en register

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Geloofsbelijdenis, Verbond | Kerkelijk jaar

Zes leerdiensten over de Dordtse Leerregels Toelichting Op zondag komt de gemeente samen in de eredienst. Bijbelwoorden worden in de preek vertaald naar de leefwereld van de hoorders. Daarnaast kan de gemeente samenkomen in leerdiensten. Waar deze diensten gehouden worden, fungeert doorgaans de Heidelbergse Catechismus als leidraad. De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt veel minder vaak aan […]

Prediking

Preken over Dordt: DL I, 1-8

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Verbond | God

Preek 1: God kiest. De rijkdom van Gods genade Bij Dordtse Leerregels I, 1-8 Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V De Dordtse Leerregels als PDF […]

Prediking

Preken over Dordt: DL II

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Verbond | God

Dordtse Leerregels II Thema: Verzoenen is Gods werk Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) De leefwereld van […]

Prediking

Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Kwaad | God

Dordtse Leerregels III/IV, 1-6 Thema: Zicht krijgen op de mens, heilzaam schokkend! Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) […]

Prediking

Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Wederkomst | Geest

Dordtse Leerregels III/IV, 11-17 Thema: Het wonder van de wedergeboorte Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL V Dordtse Leerregels downloaden als PDF(viaPKN.nl) De leefwereld van de […]

Prediking

Preken over Dordt: DL V

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Heilig | Geest, God

Dordtse Leerregels V Thema: Volharding en zekerheid Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) De leefwereld van de […]

Bijbelwetenschappen

Twee wijzen van zien: Johannes en Plato

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Theo Witkamp | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Jezus

De evangelist Johannes heeft een eigen versie van het evangelie over Jezus geschreven. Aan alles valt te merken dat hij er diep over nagedacht heeft. Al in de oude kerk noemde men hem daarom ‘de theoloog’. Bij hem zijn de verhalen door een molen gehaald voordat ze op schrift gesteld zijn. De vraag is hoe […]

Bijbelwetenschappen

De Geest als metgezel

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Theo Witkamp | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | Geest, Pinksteren

In het evangelie naar Johannes treffen we in het Grieks viermaal een opmerkelijke aanduiding voor de heilige Geest aan: parakletos. In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt de term, net zoals in een aantal moderne Engelse vertalingen, steevast vertaald als ‘pleitbezorger’. De vertaling ‘trooster’ (NBG 1951) had weliswaar oude papieren, maar kent in het moderne Nederlands […]