Spreken over preken

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

10. Een blik op de achtergrond

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt | Navolging

Spreken over preken gaat voornamelijk over processen: hoe kun je die zo vormgeven dat ze bijdragen aan het doel? Dan heb je het nog niet over inhoud. Maar als je de processen wilt invullen met voorbeelden en onderwerpen, ontkom je er niet aan je te verantwoorden over je keuzen. Dat doe ik hier kort. Je […]

Prediking

1. Aan het werk met de preek

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

Spreken over preken Een predikant is een intermediair. Hij staat in tussen Gods Woord en de gemeenteleden. Het is zijn opdracht om Gods Woord door zich heen te laten gaan en zo te ‘vertalen’ dat mensen die ernaar luisteren meer zien van Gods heerlijkheid. Een goede predikant is voortdurend in gesprek met zijn Zender. Biddend […]

Prediking

2. De start

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

Je kent het wel: iemand schiet je na de preek even aan of belt je op: ‘Mooie preek, dominee.’ Als voorganger kun je je gestreeld voelen door zo’n opmerking en als je er maar genoeg krijgt, geeft je dat een goed gevoel: mijn preken landen. Probleem is wel dat je mensen door wie je preken […]

Prediking

3. In gesprek binnen de gemeente

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

Gesprekken met gemeenteleden hebben meerdere functies. Ze kunnen je aan de ene kant meer duidelijkheid bieden over de wijze waarop jij bezig bent: hebben je preken het effect dat jij beoogt? Aan de andere kant kun je van de gesprekken ook leren welke vragen er leven bij je gemeenteleden en hoe je je preken daarop […]

Prediking

4. Spreken met collega’s

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

Gesprekken met de kerkenraad en met gemeenteleden kunnen je veel helderheid verschaffen over je preken en je optreden. Ook kunnen ze je onderwerpen voor je preken opleveren en ertoe dat je meer diepgang en afstemming in je preken aanbrengt. Daardoor zullen je preken beter gaan landen bij je hoorders. Ook van gesprekken met collega’s kun […]

Prediking

6. Spreken met collega’s: het uitwisselingsgesprek

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

In het eerste gesprek wissel je ervaringen uit rond je preken: de succes-, stress- en faalfactoren. Ongetwijfeld komen jullie zelf op allerlei onderwerpen. De zelftest geeft een handig overzicht met aandachtsgebieden, in principe kun je alle aandachtsgebieden inclusief de vaardigheden aan de orde stellen. Je kunt de uitkomsten van de zelftest uitwisselen en elkaar erop […]

Prediking

7. Spreken met collega’s: het adviesgesprek

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

Als de uitwisselingsgesprekken goed verlopen, ga je vanzelf over op adviesgesprekken. Je hebt een probleem bij het maken of houden van preken of je wilt iets veranderen in een aandachtsgebied en de ander geeft je een advies om een en ander op te lossen of te verbeteren. Adviezen kunnen ook voorbeelden zijn: zo doe ik […]

Prediking

8. Spreken met collega’s: het experimenteergesprek

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

Adviesgesprekken krijgen een logisch vervolg in experimenteer-gesprekken. Je gaat een stap verder door ook samen nieuwe dingen uit te proberen uit de aandachtsgebieden of de vaardigheden. Samen kun je tenslotte meer dan alleen. Zo kun je eens gaan werken met een beamer als je dat nog nooit hebt gedaan, je kunt proberen uit je hoofd […]

Prediking

9. Spreken met collega’s: het evaluatiegesprek

Spreken over preken 2004 | Rolf Robbe | Homiletische Artikelen | Ambt

Het bijna niet anders of je voert na een actie een evaluatiegesprek. Je gaat samen na wat de actie heeft opgeleverd. Dat op twee punten: Je gaat na wat de concrete producten zijn, gerealiseerde leerpunten, resultaten van de gesprekken, uitgevoerde experimenten, enzovoort. Daarnaast bepaal je hoe het proces is verlopen: de manier waarop jullie hebben […]