Steunpunt Liturgie GKV

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Lucas 24: 13-35 – Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan – Zondag van Pasen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Halleluja! Gezongen lofprijzing Joodse liturgie Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Paaszondag Met paaszondag begint de paastijd. De tijd dat in de liturgie het ‘Halleluja!’ weer gezongen wordt in de kerken. Dit Halleluja was als gezongen lofprijzing al in […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Matteüs 25: 31-46 – Als pasgeboren kinderen – Tweede Zondag van Pasen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Als pasgeboren kinderen’ 1 Petrus 2:2 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Quasimodo geniti De tweede zondag in de paastijd ademt nog sterk de sfeer van de opstanding. Het is de afsluiting van de paasweek (‘Beloken Pasen’), zoals ook […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Vrede | Kerkelijk jaar, Palmzondag

‘… rijdende op een ezel…’ Zacharia 9:9 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 91:15b – Zieken bezoeken – 1e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pastoraat, Veertigdagentijd

‘… in de nood zal ik bij je zijn…’ Psalm 91:15b Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Het eigene van deze zondag De eerste zondag in de Veertigdagentijd, zes weken voor Pasen, wordt in vrijwel alle leesroosters beheerst door het evangelie van de verzoeking in de […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 25:6 – Naakten kleden – 2e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pastoraat, Veertigdagentijd

‘Gedenk o Heer, uw barmhartigheid’ Psalmen 25: 6 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Reminiscere Zondag Reminiscere verwijst naar Psalmen 25: 6: ‘Gedenk o Heer, uw barmhartigheid’. In dit vers wordt een beroep gedaan op Gods persoonlijke zorg voor […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 25:15 – Vreemdelingen onderdak geven – 3e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’ Psalmen 25:15 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Oculi De derde zondag van de veertigdagentijd is evenals de tweede genoemd naar een vers uit Psalm 25, nu het vijftiende: ‘Ik houd […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Jesaja 66:10 – Hongerigen eten en drinken geven – 4e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Relaties, Veertigdagentijd

‘Verheugt u …’ Jesaja 66:10 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Laetare We zitten nu halverwege de vastenperiode. Traditioneel is dit een zondag waarop al een beetje paasfeest gevierd mag worden. Vandaar ook Laetare, wat ‘verheugt u’ betekent, en […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 43:1 – Begraven van de doden – 5e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

‘Verschaf mij recht.’ Psalmen 43: 1 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Judica Na de blije zondag ‘Laetare’ met de overvloed van het broodwonder maken we op de laatste twee zondagen de beweging naar de lijdensgeschiedenis: de passiezondagen. De […]

Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Lukas 23: 13-26 – Goede Vrijdag – veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

‘Gods gouden wissel’ naar Lukas 23: 17 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van Goede Vrijdag Deze dag is de ultieme dag waarop we stilstaan bij het ondoorgrondelijke lijden van Gods Zoon. Maar daarbij ook het grote wonder: het plaatsvervangend offer dat […]

Prediking

Preekschets Jesaja 59:21 – Oudjaar

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Geest, God, Jaarwisseling

Schriftlezingen: Jesaja 59: 21, Psalmen 90 Aanwijzingen voor de liturgie Liedsuggesties (Nieuw) Liedboek voor de kerken, 2013: 511. Het bekende Bonhoefferlied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenis, zijn positie binnen de verschrikkingen van het Derde Rijk. Nu de wereld al bijna een jaar in de greep is van het […]