Theologie van het Oude Testament

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

2. Methodiek voor een theologie van het Oude Testament

Theologie van het Oude Testament 2013 | Hendrik J. Koorevaar | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring

Doelstelling De hoofduitdaging in het schrijven van een theologie van het ot ligt in de methodiek. Het gaat erom te luisteren naar de vele verschillende geloofsuitspraken die het ot doet, deze te eerbiedigen, met elkaar in verbinding te brengen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Volgens de onderscheiding die Johann Philipp Gabler gemaakt heeft, […]

Bijbelwetenschappen

3. Een structureel canonieke benadering voor een theologie van het Oude Testament als geheel

Theologie van het Oude Testament 2013 | Hendrik J. Koorevaar | Bijbels Theologische Artikelen

Inleiding: de waarde van een literair-theologische benadering Het doel van dit artikel is om de boodschap van het hele Oude Testament in het oog te krijgen. De Hebreeuwse Bijbel bestaat volgens Goswell uit tekst en paratekst.1 G. Goswell, 2008, 673-683. Hij wijst in de voetnoten erop dat Gérard Genette het begrip paratext in 1997 gebruikte, […]

Bijbelwetenschappen

4. Demonstratie van een literaire benadering aan de hand van een structurele theologie van Exodus – Leviticus – Numeri

Theologie van het Oude Testament 2013 | Hendrik J. Koorevaar | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | God, Israël

Inleiding De boeken Exodus – Leviticus – Numeri worden hier gezamenlijk be- handeld.1 Zie uitgebreid H.J. Koorevaar, 2007, 87-131. Dit komt voort uit de visie dat deze drie boeken oorspronkelijk in één concept zijn ontworpen. Het gaat in dat geval niet om drie boeken, maar één (oorspronkelijk) boek. Daardoor bestaat de Tora of de Pentateuch […]

Bijbelwetenschappen

5. De schepping door God

Theologie van het Oude Testament 2013 | Walter Hilbrands | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

Inleiding In veel theologieën van het Oude Testament lijdt het thema schepping een stiefmoederlijk bestaan. Het lijkt soms het ‘theologische koekoeksei in het bijbelse nest’ te zijn. Dat kan samenhangen met het feit dat oudtestamentische scheppingsteksten in het historisch-kritisch onderzoek in de regel ten tijde van de ballingschap of later gedateerd worden, en daarmee secundair […]

Bijbelwetenschappen

6. De wegen van God: zijn wil, geboden en Wet

Theologie van het Oude Testament 2013 | Mart-Jan Paul | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | God, Israël

Inleiding Algemeen Het Oude Testament gebruikt vaak de uitdrukking ‘wandelen in Gods wegen’. Daarmee wordt aangegeven dat mensen handelen overeenkomstig Gods voorschriften. Jhwh, de Schepper van hemel en aarde, die later een verbond met Israël sloot, heeft op verschillende manieren bekendgemaakt hoe Hij gediend wil worden. In dit artikel komt naar voren wat dit inhoudt. […]

Bijbelwetenschappen

7. De zonde: oorsprong en verwoesting, genezing en overwinning

Theologie van het Oude Testament 2013 | Hendrik J. Koorevaar | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing

Inleiding op de zonde: wezen en begripsbepaling Dit artikel wil licht werpen op de donkerste zijde van het leven van de mens. Dit is ondankbaar werk, omdat een mens zichzelf graag als rechtvaardig wil zien. Door dit onderwerp aan de orde te stellen, wordt een gevoelige snaar geraakt. Omdat het verschijnsel van de zonde zo […]

Bijbelwetenschappen

8. De belofte van het zaad van de vrouw en de roeping van Abraham tot zegen voor alle volken

Theologie van het Oude Testament 2013 | Siegbert Riecker | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Zegen | Israël

Een onderzoek naar de messiasverwachting1 Het begrip ‘messiaans’ is erg omstreden. Hier moet als werkhypothese het conventionele begrip van ‘messiaans’ in de zin van verwachting of hoop op een Messiasfiguur voldoen, waarvoor geldt: ten eerste dat hij een koningsfiguur zou zijn, ten tweede dat hij heil zou brengen, ten derde dat met hem de eindtijd […]

Bijbelwetenschappen

9. De eredienst voor God en het wonen van Jhwh te midden van Israël

Theologie van het Oude Testament 2013 | Eveline van Staalduine-Sulman | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verbond | Israël

Inleiding Het woord eredienst of cultus wordt meestal gebruikt voor de openbare eredienst binnen een godsdienst of voor de aanbidding van God of goden.1 Zie o.a. J.F.D. Creach, 2005, 122. Dit laatste kan ook worden gedaan in kleine kring of zelfs door één persoon. Zo worden veel cultische rituelen in het oude Israël in familiale […]

Bijbelwetenschappen

10. Het bezit van de aarde en het land Kanaan

Theologie van het Oude Testament 2013 | Mart-Jan Paul | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

In dit artikel komt het wonen van de mens op aarde aan de orde. God heeft hem plaatsen gegeven om te leven en die worden in het Oude Testament op allerlei wijzen beschreven en gewaardeerd. Als speciale plaatsen gelden de tuin in Eden, het land Kanaan en de stad Jeruzalem. Deze plaatsen zijn niet slechts […]

Bijbelwetenschappen

11. Ontwikkelingen tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Theologie van het Oude Testament 2013 | Geert W. Lorein | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Situering Afbakening – bronnen In dit artikel gaan we na hoe er met bepaalde thema’s1 Het gaat om de thema’s die eerder in deze bundel zijn behandeld, maar herschikt met het oog op deze periode. Hierdoor komt de eschatologie, die zo belangrijk is voor deze periode, slechts beperkt aan bod. is omgegaan in de intertestamentaire […]