Wij hebben gehoord dat God met u is

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

3. Typologie

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen

‘Ik was een typetje geworden’ De vrije jongens Jacobse en Van Es, prof. dr. ir. Akkermans, genoemd voor vele functies, de oudere jongeren, de deskundige dr. Clavan, de burgemeester en de wethouder van Juinen zijn befaamde typetjes van Kees van Kooten en Wim de Bie.1 Zie het schitterende boek van Bazen e.a. 1993. De sketches […]
Bijbelwetenschappen

4. Profetie en vervulling

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen | Verbond

Read my lips In de campagne van 1988 voor het presidentschap van de Verenigde Staten van Amerika, deed George Bush sr. een bekend geworden belofte: ‘Read my lips. No new taxes.’ Deze belofte om de belastingen niet te verhogen, speelde een centrale rol in de verkiezingscampagne. Halverwege zijn termijn van vier jaar, kreeg Bush sr. […]
Bijbelwetenschappen | Prediking

5. Voortgaande openbaring in de heilsgeschiedenis

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen | Openbaring, Verbond | Israël

D-day en V-day Films als De langste dag en Saving Private Ryan schetsen de gebeurtenissen op en rond 6 juni 1944, de dag waarop de invasie van de geallieerden in Normandië plaatsvond. Achteraf kan gezegd worden dat deze dag een beslissende dag is geweest. Het was Desi-cion-day, afgekort tot D-Day. De oorlog was weliswaar nog […]
Bijbelwetenschappen | Prediking

6. Twee preken in één preek

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen

Een verbindend hermeneutisch stokje In de zomer van 1997 lanceerde de firma Motta een nieuw ijsje met de naam Maxibon. Voor degenen die niet meer zo goed weten hoe zo’n ijsje eruitzag, de volgende korte – hopelijk adequate -beschrijving. Het ijsje bestond uit twee delen, de ene helft met een omhulsel van chocola gemengd met […]
Bijbelwetenschappen

7. Karl Barth

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

Een moderne kerkvader De Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) speelt een hoofdrol in kerk en theologie. Zowel tijdens zijn leven als na zijn overlijden is hem zeer uiteenlopende eer te beurt gevallen. De kwalificaties liepen uiteen van ‘de grootste theoloog van de twintigste eeuw’ en zelfs ‘de grootste theoloog na Paulus’ tot en met ‘een […]
Bijbelwetenschappen | Prediking

8. Het Oude Testament in de kerkelijke praktijk

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen | Israël

Het Oude Testament als ‘onvoltooide symfonie’ Christus a.Preken op het stramien van typologie, heilsgeschiedenis en belofte en vervulling verkondigen het eigenlijke heil voor de hoorders op grond van de nieuwtestamentische Jezus. Deze concepten hebben voor de verkondiging van Gods heil niet genoeg aan de woorden van Mozes en de profeten. Daarbij is de christologische component […]
Bijbelwetenschappen

9. Op zoek naar een sleutelbos

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring

Iemand met een sleutelbos Een fietsenrek waar wel een fietsslot aan vastzit maar geen fiets, levert een merkwaardig beeld op.1 Ik vond dit bericht op het internet. (www.intermediair.nl/Weekblad/kvragen/0326fietssloten.html). Waarom laten fietsbezitters een dergelijk vitaal onderdeel van hun fiets achter? Een fotograaf vond de afgelopen jaren honderden van dergelijke achtergelaten sloten aan hekken, palen en andere […]
Bijbelwetenschappen | Prediking

10. Hermeneutische bouwstenen

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen

‘Zwoegen met een woordenboek’ Sören Kierkegaard (1813-1855) vertelt een parabel over een man die een liefdesbrief van zijn geliefde ontvangt.1 Kierkegaard 1990, 23. Die liefdesbrief is geschreven in een voor hem vreemde taal. Hij wil uiteraard graag weten wat er in de brief staat en daarom begint hij woord voor woord te vertalen. Als een […]
Bijbelwetenschappen | Prediking

11. Bijbels-theologische bouwstenen

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen | Openbaring, Verbond

Citaat, echo en toespeling In een populair tv-spel moeten de deelnemers de titel of uitvoerenden raden van een muziekstuk waarvan ze slechts een fragment te horen krijgen. Het is verrassend om te vernemen dat slechts enkele maten of tonen al voldoende zijn om het goede antwoord te kunnen geven. Op vergelijkbare wijze zullen enkele woorden […]
Bijbelwetenschappen | Prediking

12. Contouren van een hermeneutisch model

Wij hebben gehoord dat God met u is 2004 | Rein Bos | Artikel, Homiletische Artikelen | Verbond | Israël

Kantelende beelden Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (7 december 2003) gaf het ministerie van Financiën opdracht aan de Koninklijke Nederlandse Munt een geboortemunt uit te geven. De vormgeving van deze munt is verzorgd door het Amsterdamse kunstenaarsduo Driessens en Verstappen. De ontwerpers wilden naast het thema van de troonopvolgster […]