De Orgelvriend

Maandelijks besteedt De Orgelvriend aandacht aan oude en nieuwe pijporgels, restauraties, orgelbouwers, organisten en orgelcomponisten. De rubriek ‘Uit de orgelwereld’ biedt een overzicht van belangrijke actuele ontwikkelingen en activiteiten. Elke maand is er een interview met een organist, een orgelbouwer of een andere persoonlijkheid uit de orgelwereld. Ook worden er nieuwe boeken, cd’s, dvd’s en nieuwe muziekuitgaven besproken. Elke editie van De Orgelvriend bevat bovendien een uitneembare muziekbijlage die ook in klavarnotatie ter beschikking wordt gesteld. Ten slotte vindt u in elk nummer een uitgebreide, op plaatsnaam geordende concertagenda met aandacht voor speciale projecten.

De Orgelvriend verschijnt tienmaal per jaar, helemaal full colour en rijk geïllustreerd. Achtmaal varieert de omvang van 44 tot 52 bladzijden en tweemaal per jaar pakt De Orgelvriend uit met maar liefst 60 goedgevulde pagina’s. Onmisbaar voor de ware orgelliefhebber!

  • Overlijden Gerco Schaap

  • decembernummer

  • Extra's

  • Redactie

  • Jaarregisters

  • Adverteren

Tot ons leedwezen moeten wij u berichten dat op 11 januari 2022 onze eindredacteur Gerco Schaap op 65-jarige leeftijd is overleden. Hij was sinds voorjaar 1994 eindredacteur van ons blad en was tevens secretaris van Stichting De Orgelvriend. Wij wisten sinds medio 2021 dat hij ernstig ziek was. In het maartnummer van De Orgelvriend zal worden stilgestaan bij het leven van Gerco Schaap.

Mocht je een bericht voor Gerco's nabestaanden willen achterlaten, kan je dat doen via Facebook.

De functie van Gerco wordt overgenomen door Joost van Beek. Voor een deel heeft Gerco nog kunnen meewerken aan een overdracht van de bij het eindredacteurschap behorende taken. Mochten bepaalde zaken vanwege het overlijden van Gerco vertraging oplopen, dan vragen wij hiervoor uw begrip.

Het voorlopige e-mailadres van de eindredactie is: eindredactie.orgelvriend@gmail.com. Daarnaast is Joost van Beek bereikbaar op +31(0)6 17594351.

portret Gerco Schaap

Gerco Schaap.

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (10 nummers)
Nederland: € 60,25*
Buitenland: € 101,00

Neem een proefabonnement (3 nummers)
Nederland: € 14,75

*abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: orgelvriend@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 7,50 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 7,50 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer