Handelingen

Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap

Het tijdschrift Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema’s rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Voor meer informatie bezoekt u de website van Handelingen.

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 53,50*
Buitenland: € 71,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 20,00

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: handelingen@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Los nummer
Nederland: € 16,50 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 16,50 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer