Handelingen

Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap

Het tijdschrift Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema’s rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Voor meer informatie, ook over abonnementen, bezoekt u de website van Handelingen.

Met ingang van 2022 verschijnt Handelingen niet meer bij KokBoekencentrum Uitgevers. Daarom verschijnen artikelen uit Handelingen niet meer op theologie.nl.

Wil je wel toegang tot alle andere artikelen, blogs, boekrecensies en podcasts op theologie.nl?

Sluit nu een abonnement af.